Glyfosaatin käyttö syksyllä

Glyfosaatilla saa tehokkaasti torjuttua juolavehnää syksyllä puinnin jälkeen. Jos tiedossa on erityisen runsas juolavehnäsaastunta, puinti kannattaa tehdä mahdollisimman pitkään sänkeen. Juolavehnän torjunnassa on oleellista saada onnistunut torjuntateho juurakkoon ja juuriin, jotka juolavehnällä ovat poikkeuksellisen vahvat. Jos juuristovaikutusta ei saada, juolavehnän kasvu käynnistyy taas keväällä vahvana.

Jotta juuristoon saadaan tehoa, tulee juolavehnässä olla käsittelyhetkellä mahdollisimman paljon vihreää lehtipinta-alaa. Lehdistä tehoaine kulkeutuu juuristoon, koska syksyllä kasvi alkaa vahvistaa juuristoa talven varalle ja siksi suuntaa yhteyttämistuotteet alaspäin, kohti kasvin maanalaisia osia.

Sama perusasetelma pätee toki muihinkin rikkakasveihin. Ns. ”yrttirikoilla” (ohdake, valvatti) paras torjunta-aika on aikaisemmin kasvukaudella, koska ne aloittavat juurakon vahvistamisen aiemmin ja kovin myöhään syksyllä tehdyssä käsittelyssä ei enää ole vastaanottavaa lehtipinta-alaa juolavehnän tavoin.

Tänä vuonna on kylvetty paljon kerääjäkasveja. Ne kasvavatkin tämän hetken kasvuolosuhteissa vahvoina. Vettä, lämpöä ja valoa riittää. Jos satokasvusto on jäänyt heikoksi, sille tarkoitettuja ravinteita voi olla vapaina kerääjäkasvin käyttöön. Tämäkin vahvistaa kasvua. Vahvan kerääjäkasvikasvuston kemiallisessa hävittämisessä voi käyttää nurmen lopettamisen logiikkaa ja käyttöohjetta.

Onko tuotteiden välillä eroja?

Vastaus kysymykseen on kyllä. Tehoaineen määrä valmisteessa vaikuttaa käytännössä lähinnä käyttömäärään ja siten varastointihallintaan tilatasolla. Oleellista on tuotteen koostumus eli formulaatio. Koska Suomessa tarvitaan nimenomaan juuristotehoa, tuotteessa olevilla apu- ja kantoaineilla on merkitystä juurakkokulkeutumisessa. Apuaineet myös neutraloivat ruiskutuveden tehoa heikentäviä ominaisuuksia.

Hyvissä ruiskutuolosuhteissa (lpt > 10C°, kostea maa, ei kuivuutta ennen käsittelyä, käsittely päivällä sään ollessa kuiva) on varmempaa saada kelpo teho juuristoon. Syys-lokakuussa olosuhteet voivat olla vaihtelevat sekä lämpötilan, valon että kosteuden suhteen. Roundup Flex on juurakkokulkeutumisessa erinomainen, moderni valmiste. Rodeo FL:n tehoa voi varmistaa erillisellä kiinnitelisäyksellä. Roundup Flex ei tarvitse kiinnitelisäystä.

Glyfosaatin jatko EU:ssa

Tällä hetkellä glyfosaatin jatko EU:ssa on vielä päättämättä. Voimassaolevan luvan mukaan käyttö on sallittu 15.12.2023 saakka. Uutta päätöstä odotetaan kuitenkin hetkenä minä hyvänsä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi heinäkuussa, että glyfosaatti ei oikein käytettynä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Villeimmät huhut povaavatkin glyfosaatille 15 vuoden jatkoaikaa. Huhuille ei kuitenkaan ole syytä antaa painoarvoa, odotellaan rauhassa päätös asialle.

Liittyvät tuotteet