Hukkakauran torjunta

Hukkakauran torjunta-aineet vaikuttavat lehtien ja vihreiden osien kautta, joten hukkakauran tulee ruiskutushetkellä olla orastunut. Liian myöhäinen ruiskutus alentaa tehoa. Katso tarkemmat tiedot ruiskutusajoista tuotteiden kuvauksista.

Tarvittaessa hukkakauran torjunta voidaan yhdistää rikkakasvien torjuntaan, korrensääteiden käyttöön ja tautitorjuntaan valmistajan ohjeiden ja tankkiseostaulukon mukaisesti.

Axial
Tuotteella on pohjavesirajoitus.
Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohrasta, vehnästä, rukiista ja ruisvehnästä. Käsittelyaika on viljan pensomisvaiheesta varhaiselle lippulehtivaiheelle.

 

Tehokas torjunta ja oikea käsittely hetki

Hukkakauran torjunta-aine ruiskutetaan hyvin usein samalla kertaa tautia-aineiden tai rikkakasviaineiden kanssa. Tehon varmistamiseksi on hyvä tarkistaa sallitut tankkiseokset ennen ruiskutusta, sekä tutustua koetuloksiin aineiden ja tankkiseosten tehokkuudesta.

Kuvasarja oikean käsittelyhetken valinnan avuksi:

Ei vielä, liian aikaista. Kaikki hukkakaurayksilöt eivät ole välttämättä itäneet

Nyt on sopiva hetki.

Käsittelyllä alkaa olla kiire!

Liian myöhäistä. Hukkakaura on jo röyhyllä eivätkä valmisteet enää tehoa riittävästi jo kehittyneisiin jyviin.

Pohjavesialueilla

Puma Extra
Tuotetta voidaan käyttää pohjavesialueilla.
Hukkakauran ja luohon torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä. Käsittelyaika viljan pensomisen alusta korrenkasvun alkuun 1-solmuasteelle.

 
 

Laki hukkakauran torjunnasta

Hukkakaura on yksivuotinen heinämäinen rikkakasvi, joka pahimmillaan laskee sadon laatua ja aiheuttaa tappioita. Suomessa hukkakauran leviämistä pyritään estämään myös lainsäädännön voimin ja on säädetty laki hukkakauran torjunnasta.
Vähäiset yksittäisten yksilöiden hukkakauraesiintymät voidaan kitkeä käsin, mutta koska yksi hukkakaurayksilö voi tuottaa kymmeniä uusia siemeniä on isompien esiintyminen kemiallinen torjunta suositeltavaa. Maahan päädyttyään hukkakauran siemenet säilyttävät itämiskykynsä useita vuosia ja torjuntaa sekä tarkkailua on jatkettava seuraavina vuosina.