Kasvitautien torjunta

Uusien viljalajikkeiden satopotentiaali tulee harvoin hyödynnettyä. Kasvitautien torjunta on oleellinen osa sadontuoton varmistusta sekä laadun että määrän suhteen. Jaettua kasvitautien torjuntaa voidaan tarvita lajin monokulttuurissa sekä suorakylvössä tai jos kylvösiemenen laatu tiedetään heikoksi.

Ruosteet ovat useiden vuosien ajan vaivanneet vehniä ja paikoitellen kauraa jo Suomessakin. Ruosteet tulevat tuulien mukana myöhään kasvukaudella ja lähialueiden tautihavaintoja on syytä seurata, jotta torjunta voidaan ajoittaa oikein.

Laikkutautien tunnistaminen, oireiden havainnointi pellolla pitkin kasvukautta ja tautiriskin arviointi viljelyhistorian perusteella kuuluvat kasvintuotannon perustoimenpiteisiin.