Erilaisia peltokokeitaKasvuohjelman koetoiminta sisältää useita erityyppisiä kokeita. Alla on kuvattu kokeiden sisältö ja tekotapa. Koetuloksista löytyy aina viite, millaisesta koetuloksesta on kysymys.

Kasvuohjelmakokeet

Kasvuohjelmakokeiden tarkoitus on löytää uusille lajikkeille viljelyneuvot, joita viljelijä onnistuu parhaiten.
Kasvuohjelmakokeet tehdään Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla neljän kerranteen ruutukokeina ja ne täyttävät tieteelliset kriteerit.

Kokeet koostuvat lannoitusporraskokeista ja kasvuohjelmakokeista. Lannoitusporraskokeeseen valitaan lajikkeita, jotka tulevat myyntiin noin kahden vuoden kuluttua. Lajikkeita lannoitetaan eri typpimäärillä (0-280 N kg/ha) ja tuloksista lasketaan lajikkeen taloudellinen ja biologinen optimilannoitus sekä saadaan tietoa lajikkeen korrenkestävyydestä.

Kasvuohjelmakokeessa testataan myös lähiaikoina myyntiin tulevia lajikkeita. Samassa kokeessa yhdistetään lajike, lannoitus ja uusimmat kasvinsuojeluratkaisut. Tuloksena on testattu Kasvuohjelma , jota käyttämällä viljelijä onnistuu uuden lajikkeen viljelyssä.

 
Kasvuohjelmakokeiden tulokset

Havaintokaistat

Havaintokaistoille tuodaan Kasvuohjelmakokeissa testatut uutuuslajikkeet. Tässä vaiheessa lajikkeesta on jo siementuotanto käynnissä. Kaistoilla on nähtävissä erilaisia lannoitus- ja kasvinsuojeluratkaisuja. Havaintokaistapaikkoja on eri puolilla Suomea.

Havaintokaistojen tärkeä tehtävä on olla Kasvunpaikka-tilaisuuksien pitopaikkana, joissa uutuuslajikkeet esitellään. Havaintokaistat ovat avoimia viljelijöille koko kasvukauden ajan, joten niillä voi omatoimisesti käydä tutustumassa uutuuslajikkeisiin ja niiden viljelytekniikkaan.

 

Demokokeet

Demokokeet ovat viljelijän pellolla tehtyjä viljelykokeita. Tarkoitus on havainnoida ja kerätä tietoa Kasvuohjelmakokeista saatujen suositusten toimivuudesta peltomittakaavassa.