Oraslannoitus

Oraslannoituksella tarkoitetaan kasvukauden alussa, viljan ollessa 2-3 lehtivaiheessa, tehtyä lisälannoitusta. Menetelmää on tutkittu ohralla ja sen on havaittu antavan vastaavat, joskus jopa paremmat sadonlisät kuin myöhemmin tehty lisälannoitus. Vaikutus on starttilannoituksen kaltainen, vilja ottaa pintaan annetut ravinteet lähellä maanpintaa olevilla ravintojuurilla. Parhaat sadonlisät on saatu kosteina keväinä. Sopiva typpimäärä on 20 kg/ha eli 74 kg YaraBela Suomensalpietaria.