Rikkakasvien torjunta

Käytettävä rikkatorjuntavalmiste tulee valita seuraavin perustein:
- Millainen rikkakasvilajisto lohkolla on?
- Onko lohko pohjavesialueella?
- Mitä pellon viljelykierrossa on seuraavana vuonna?
- Onko edellisen vuoden torjunnassa huomioitu resistenssiriski?

Pienannosaineiden kestävyys (resistenssi) tulee huomioida aina käsittelyjä tehtäessä. Jos aiempien ruiskutustulosten perusteella lohkolla ei esiinny resistenssiä, tulee ennaltaehkäisyn vuoksi vähintään joka kolmas vuosi käyttää resistenssin ehkäiseviä tuotteita. Jos lohkolla on viitteitä esimerkiksi gramma-aineita kestävän pihatähtimön esiintymisestä, tulee ruiskutukseen valita tuotteet, jotka tehoavat huolimatta pienannosainekestävyydestä.

XL–pakkaus
sisältää kahta eri tavoin vaikuttavaa tuotetta ja kolmea tehoainetta. Sitä voidaan käyttää kaikilla viljoilla (myös apilattomilla suojaviljoilla), se tehoaa resistenttiin pihatähtimöön ja ennaltaehkäisee resistenssin syntyä, sitä saa käyttää pohjavesialueilla eikä käyttö vaikuta seuraavan vuoden kylvettävän kasvin valintaan.

Pixxaro PRO
sisältää kolmea tehoainetta, joista Arylex edustaa uusinta tuotekehitystä. Arylex-tehoaineen erityisvahvuus on teho pienannosaineita kestäviin rikkakasveihin. Lisäksi Arylex tehoa hyvin, vaikka ruiskutusaikaan olisi kuivaa ja viileää. Pixxaro Prolla käsitellyllä lohkolla on kasvirajoitteita seuraavana vuonna (lue lisää linkistä Pixxaro PRO). Käyttö on sallittu pohjavesialueilla.

 

Juolavehnän ja leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan vehnistä sopii Attribut Super

 

Vehnillä ja rukiilla voidaan torjua heinämäiset ja leveälehtiset rikat tuotteella Tombo.

 
 
 
 
Liittyvät tuotteet