Vehnät

Hankkijan vehnälajikkeet ovat viljelyarvoltaan laadukkaita ja monipuolisia. Vehnälajikkeistamme löydät viljelyyn lisäarvoa oman viljelysuunnitelmasi mukaan. Kaikkien lajikkeidemme soveltuvuus on testattu käytännön viljelyä ja samalla kannattavinta panos-tuottosuhdetta silmällä pitäen.

Vehnälajikkeiden valintaa tehdessämme otamme aina huomioon myös viljakaupallisen näkökulman. Hankkija käyttää vehnää omaan rehuteollisuuteen sekä vie laatuvehnää ulkomaisille asiakkaille ja kotimaiseen myllyteollisuuteen.

 
Myllyvehnä
 
Rehuvehnä