Alhainen sato < 5000

Nurmien alhainen satotaso vaikuttaa ratkaisevasti säilörehun tuotantokustannukseen ja sitä kautta tilan kannattavuuteen. Tyypillisimmät syyt alhaiseen satotasoon löytyvät pellon peruskunnotosta, liian vähäisestä kasviravinteiden tai runsaasta lietelannan käytöstä. Myös harva kasvusto, lohkolle sopimaton nurmisiemenseos alentavat satoja.

Kuivien vuosien varalle kannattaa suunnitella perustamisvaiheessa kokoviljasäilörehua laajan nurmialan sijaan. Koska vasta puolet nurmikasvien satopotentiaalista on käytössä, mahdollisuuksia nostaa nurmisatoja ja parantaa kannattavuutta on paljon!

Miten kahden tonnin nosto tehdään?

Muista myös aikainen lannoitus keväällä sekä nopea lannoitus niittojen jälkeen.