Fosfori on välttämätön


Nurmenviljelijän kannattaa panostaa viljavuusfosforin ylläpitoon ja fosforipitoisen YaraMila-lannoitteen aikaiseen levitykseen.
Elintärkeän fosforin vaikutus kasveille:

  • Energian lähde
  • Kasvuston ja juurten kehityksen nopeuttaja
  • Tärkeä rooli aineenvaihdunta- ja entsyymitoiminnoissa
  • Parantunut veden ja ravinteiden otto, mikä vaikuttaa suoraan nurmisadon määrään ja laatuun
    Elintärkeän fosforin vaikutus märehtijöille ja hevosille:
  • Fosforia säilörehusta, laidunnurmesta ja heinästä
  • Energian tuotantoon
  • Luuston ja hampaiden kehitykseen

 
Fosforipitoiset YaraMila Y3 ja Y4 nostivat säilörehusadon määrää ja fosforipitoisuutta Hankkijan nurmen kasvuohjelman havaintokaistoilla Simossa 2017. YaraMila NK2:n vaihto YaraMila Y4:ään tuotti sadonlisää 1 100 kuiva-ainekiloa/hehtaari ja 27 % korkeamman fosforipitoisuuden säilörehuun. Tulokset osoittavat myös sen, että samanaikaisesti on huolehdittava riittävästä kaliumin määrästä.