Hankkijan Kasvuohjelmalla vähennät vuosien välistä vaihtelua nurmisadon määrässä ja laadussa

nurmi

Kasvukausien haastavat sääolot aiheuttavat suurta vaihtelua nurmisadon määrässä ja sen laadussa. Kuivina jaksoina nurmien kasvua ei tue maasta tai orgaanisista lannoitteista vapautuvat ravinteet, vaan sato muodostuu Yaran mineraalilannoitteiden sisältämillä ravinteilla. Myös kevään viileys vaikuttaa. Esimerkiksi pelkästään ammoniumtyppeä sisältävien lannoitteiden käyttökelpoisuus viileässä maassa on heikkoa, sillä muuttuminen nitraattitypeksi vaatii 8 asteen lämpötilassa 4 viikkoa.

Tasainen suoritus paras

Hankkijan Kasvuohjelmalla saavutettu sadonlisä on ollut kahtena haasteellisena kasvukautena neljällä paikkakunnalla +2000 – 3000 kg ka/ha. Syyt siihen, miksi Kasvuohjelma on onnistunut vaihtelee vuoden ja koepaikan välillä. Tärkein ’syy’ onnistumiseen on kuitenkin se, että nurmisadon kasvua tukemassa on ollut riittävä määrä ravinteita oikeaan aikaan.

Kasvukausien kuivuudesta ja kevään viileydestä johtuen aivan huippusatoja ei Hankkijan Kasvuohjelman ruudulta mitattu viime vuosina, mutta sääoloihin nähden 9-10 t nurmisato on huippusuoritus. Simon ja Siikajoen eloperäisillä mailla nurmisadon määrää rajoitti kalium ja fosfori, joita lisäämällä Hankkijan kasvuohjelman ruuduilla saavutettiin yli kahden tonnin sadonlisä. Mäntsälän savimailla tasapainoinen lannoitus ja erityisesti YaraVita Thiotrac-lehtilannoitus lisäsi sadon määrää ja paransi laatua merkittävästi. Kannuksessa ankara kuivuus alensi sadon määrä, mutta yli kahden tonnin sadonlisä saavutettiin siirtymällä pelkästä typpilannoituksesta YaraMilaan.

Esimerkiksi typpi on Yaran lannoitteissa sekä nitraatti- että ammoniumtyppenä. Nitraattityppi tukee nurmen kasvua kevään viileydessä ja kuivuudessa ja ammoniumtyppi myöhemmin sadonmuodostuksen aikana. Samoin kuin viljoilla, myös nurmilla satopotentiaalin rakentuminen keväällä ja niittojen jälkeen vaatii Suomen oloissa paitsi aikaista lannoittamista myös oikeaa lannoitevalintaa.

 
2019 Simo 2019 Kannus 2020 Siikajoki 2020 Mäntsälä
Vallitseva tapa 6300 4150 8600 5100
Hankkijan Kasvuohjelma 8190 6840 10820 8900
 

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö, nurmet
Yara Suomi