Hyödynnä ilmainen Atfarm ja tarkenna typenkäyttöä nurmilla

Järkevä ravinteiden käyttö on tulevalla kasvukaudella yksi tärkeimmistä päätöksistä nurmirehun tuotannossa. Mille peltolohkoille ravinteita kannattaa satsata? Mikä on satotaso- tai raakavalkuaistavoite?

Päätökset tarkennetusta ravinteiden käytöstä tulee pohjautua tutkittuun tietoon. Ensi kasvukaudella sinulla on Yaran asiakkaana mahdollisuus käyttää Atfarm täsmälannoitusteknologiaa ilmaiseksi myös omille nurmilohkoille.

Atfarm tuo N-Sensorin teknologian ja yli kymmenen vuotta kehitetyn nurmialgoritmin käyttöösi. Atfarmin levityskartoilla voit tasoittaa peltolohkon vaihtelua ja ohjata lannoitepanokset niille kohdin peltoa, joissa sato- ja laatuvaste on suurin. Yaran laadukkaat lannoiterakeet varmistavat, että algoritmin suosittelemat ravinnemäärät toteutuvat levityskarttoja käytettäessä.

Yara Atfarm

'Kaikki peliin' ensimmäinen nurmisato

Ensi kasvukaudella 'Kaikki peliin' ensimmäinen nurmisato on ehdottoman tärkeä parhailla lohkoilla. Tällöin ensimmäisen sadon lannoitteeksi valitaan sopiva YaraMila- tai YaraBela-lannoite, jonka ravinteita täydennetään kasvukauden aikana YaraVita Thiotrac – lehtilannoituksella Hankkijan kasvuohjelman ohjeiden mukaisesti.

Moniravinteisista YaraMila-lannoitteista tai typenkäytöstä ei tule tinkiä ensimmäisen sadon osalta. YaraMila-lannoitteella varmistetaan tasapainoinen ravinnetarjonta ja tehostetaan typenkäyttöä. On myös muistettava, että nurmet pystyvät hyödyntämään lannoitetypen tehokkaasti ja Luken tutkimusten perusteella uusien lajikkeiden optimi on jopa 300 kg N/ha ja siksi ensimmäisen nurmisato tulee lannoittaa 100 kg N/ha, josta poikkeuksena hyvin talvehtineet ensimmäisen vuoden apilanurmet 80 kg N/ha.

Hyödynnä Atfarm levityskartat ensimmäisen nurmisadon lannoituksessa

Nurmilla Atfarm-levityskartat ja lannoitteiden tarkempi jakaminen peltolohkolla kannattaa erityisesti ensimmäiselle nurmisadolle.

Tilakokeiden tulosten perusteella nurmilohkolla, jolla esiintyy Atfarm biomassakartoissa merkittävää vaihtelua, saavutetaan Atfarm levityskarttojen käytöllä merkittäviä hyötyjä etenkin raakavalkuaispitoisuuden nostamisessa. Samalla typpilannoitusmäärällä on saavutettu keskimäärin jopa 20 g/kg ka korkeampi raakavalkuaispitoisuus. Typen tarjonnan tasoittaminen nurmilohkolla vähentää myös lakoontumisen riskiä.

Määränsäätöautomatiikka tai ei

Parhaat tulokset Atfarm levityskartoista saadaan, jos käytössä on määränsäätöautomatiikalla varusteltu lannoitteenlevitin. Mikäli tällaista ei ole käytössä, voi Atfarm levityskartat siirtää mobiilisovellukseen ja säätää lannoitemäärää nopeuden tai virtausnopeuden mukaan.

 

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö, nurmet
YaraSuomi