Jalasjärven havaintokaistoilla nurmi kasvoi

Jalasjärvellä Juha Vuorelan isännöimän Koskenojan tilan pellolle perustettiin keväällä havaintokaistat normaalin peltolohkon yhteyteen. Nurmi oli perustettu edellisenä keväänä ja siemenseos oli kaikilla kaistoilla sama. Kaistat olivat 30 m x 500 m kokoiset ja peittivät koko peltolohkon. Kaistoille tehtiin kuusi erilaista lannoituskäsittelyä ensimmäiselle sadolle. Lohkoilta on toistaiseksi korjattu kaksi satoa ja lannoitettu kolmannelle sadolle.

Kevään lannoitus tehtiin kaikilla kaistoilla YaraMila Y3 -lannoitteella. Havaintokaistaa 1 täydennettiin Yara Nitraborilla tarpeen mukaan Yara N-Sensorilla. Kaistalta korjattiin satoa kahdella korjuulla 11 500 kg ka/ha.

Kaistoille 2 ja 3 tehtiin jaettu lannoitus 60/40 -suhteella ja 80/20 -suhteella. Jaettu lannoitus antoi myös hieman suuremman sadon kuin kertalannoituksella aikaisin tai myöhään ajoitettuna. Jaettu lannoitus ei yltänyt kaistan 1, täydennetyn lannoituksen tasolle.

Havaintokaista 4 oli nollaruutu eli sitä ei lannoitettu keväällä. Lannoittamaton kaista antoi selkeästi heikomman sadon ja sen laatu jäi lannoitettuja ruutuja heikommaksi.

Kaistalle 5 lannoitus tehtiin aikaisin keväällä ja kaistalle 6 noin kaksi viikkoa myöhemmin. Aikaisella lannoituksella saatiin ensimmäiseen satoon selkeästi korkeampi sato. Toinen lannoitus tehtiin välittömästi korjuun jälkeen ja satotasojen erot toisen korjuun jälkeen oli pienempi. Myöhäisemmässä lannoituksessa ravinteita jäi käyttämättä ensimmäiselle sadolle ja ravinteet tulivat kasvien käyttöön toiselle sadolle. Ensimmäinen sato oli kuitenkin laadultaan parempi kuin toinen sato ja arvokasta ensimmäistä satoa saatiin määrällisesti vähemmän.

Toisen sadon lannoitus tehtiin samalla tasolla kaikille havaintokaistoille.

Vaikka kesän olosuhteet olivat haasteelliset, voidaan hyvän kasvu ja peruskunnon omaavalla pellolla oikein tehdyillä toimenpiteillä saada huippusato. Koskenojan tilalla nurmiviljelyyn panostetaan voimakkaasti ja kolmannen korjuun jälkeen tarvittava karkearehu riittää karjan tarpeisiin.