Kevät keikkuen tulee – ajatukset ensimmäisen nurmisadon lannoitukseen

Kukapa olisi viime vuoden toukokuun ensimmäisinä päivinä arvannut, että kasvukauden eteneminen pysähtyy kolmeksi viikoksi viileyden ja useiden asteiden yöpakkasten seurauksena. Edellisenä vuonna 2019 kasvukausi kun oli alkanut ennätysaikaisin. Talven aikana hurjaan kasvurytmiin virittäytyneet timoteivaltaiset nurmet aloittavat kasvun ja ravinteiden oton paljon ennen kasvukauden virallista alkamista. Vaikka viime kesänä toinen nurmisato oli kevään kylmyydestä ja kuivuudesta johtuen suurempi kuin ensimmäinen sato, kannattaa ensimmäisen nurmisadon lannoitukseen aina satsata, myös tulevana kesänä.

Hankkijan kasvuohjelmaruuduilla Mäntsälässä nosti tasapainoinen kasviravitsemus ensimmäistä nurmisatoa +510 kg ka/ha ja YaraVita THIOTRAC 300 5l/ha + AMAZINC 2 l/ha – lehtilannoituksella jopa 1 150 kg ka/ha.

Nurmen lannoitus

Valitse ensimmäisen sadon lannoitukseen sopiva YaraMila-lannoite

Haasteellisina kasvukausina tasapainoisen lannoituksen merkitys korostuu. Keväällä viileässä maassa maan fosforivaroista on nurmille käyttökelpoista noin kolmannes ja siksi ensimmäisen sadon lannoitukseen tulee valita viljavuusanalyysin perusteella sopiva moniravinteinen YaraMila-lannoite. Alkukehitysvaiheessa YaraMila-lannoitteen liukoinen fosfori nopeuttaa kasvuun lähtöä, tehostaa kevätkosteuden hyödyntämistä ja parantaa juurten kasvua. Riittävällä fosforilannoituksella varmistetaan myös nurmirehun riittävä fosforipitoisuus.

Käyttämällä pelkän typpilannoituksen sijaan YaraMila Y3 -lannoitetta, nousi ensimmäinen nurmisato +510 kg ka/ha ja käyttämällä YaraVita THIOTRAC 5l/ha + YaraVita AMAZINC 2l/ha sadonlisä oli jopa 1 150 kg ka/ha. Hankkijan kasvuohjelma, Mäntsälä 2020.

Typen jakaminen eri nurmisadoille

Kolmen niiton strategiassa käytettävissä olevasta typestä 40 % eli 100 kg N/ha tulee käyttää ensimmäisen sadon lannoitukseen. Samoin kahden niiton strategiassa kannattaa ensimmäinen sato lannoittaa 100 kg N/ha. Hyvälaatuinen, 4 000 kg ka/ha ensimmäinen nurmisato ottaa typpeä yli 100 kg N/ha ja osa tarvittavasta typestä mineralisoituukin maan typpivaroista. Mikäli lannoitetyppi loppuu ensimmäisen sadon kehityksen aikana kesken, näkyy typenpuute ensimmäiseksi alhaisena raakavalkuaispitoisuutena ja talvella kalliina täydennysvalkuaisruokintana.

Mikä on mineraalilannoituksen oikea ajoitus?

Timoteivaltaiset nurmet aloittavat kasvunsa jo ennen virallisen kasvukauden alkua, mutta milloin on paras ajankohta lannoittaa? Lähtökohtaisesti nurmet kannattaa lannoittaa edelleenkin mahdollisimman aikaisin keväällä. Ennen lannoituksen aloittamista tulee kuitenkin varmistaa nurmien talvehtiminen. Onko nurmilla vaaleita, eläviä juuria ja näkyykö nurmissa kasvuun lähdön merkkejä? Aikaisenkaan lannoituksen yhteydessä lannoitteita ei tule levittää veden kyllästämään, jäässä olevaan tai lumen peittämään maahan, jolloin typen haihtumistappiot ja huuhtoutumisriski lisääntyvät.


Mervi Seppänen
Yara Suomi
Kehityspäällikkö, nurmet