Korkeampi typpi antoi kuivanakin kesänä paremman nurmisadon

Mikkelissä Luonnonvarakeskuksen (Luken) Karilan koeasemalla vertailtiin kesällä 2018 nurmisiementen eri lajikkeiden ja seosten välisiä eroja ja lannoitustason vaikutusta satomäärään ja laatuun. Ruudut lannoitettiin kahdella eri typpitasolla. Korkeamman typpitason lannoituksessa käytettiin NPK-ja NK-tuotteita ympäristökorvauksen maksimimäärän mukaan. Lisäksi korkeammalla typpitasolla käytettiin myös lehtilannoitusta.

Vaikka kesän olosuhteet olivat haastavat, saatiin korkeammalla typpitasolla seoskasvustossa noin 1800 kg ka/ha korkeampi satotaso verrattuna paikkakunnan keskimääräiseen lannoitukseen verrattuna. Kokonaissato kahdella korjuukerralla oli keskimäärin noin 9400 kg ka/ha.

Riittävä ja kasvin tarpeen mukainen lannoitus turvaa hyvän satomäärän myös kuivissa olosuhteissa jolla saadaan varmistettua riittävä säilörehumäärä tilalle. Myös kolmas sato on lannoitettu viljelysuunnitelman mukaan ja tuloksia saadaan myöhemmin syksyllä.

Kolmas säilörehun korjuu on monin paikoin mahdollista, joten korjattavat alat kannattaa lannoittaa säilörehumäärän maksimoimiseksi.

 
Nurmikoe 2018 Mikkeli, nurmisiemenseokset ja -lajikkeet
 
Nurmikoe 2018 Mikkeli, nurmisiemenseokset ja -lajikkeet typpitasolla 110+40 kg
 
Nurmikoe 2018 Mikkeli, nurmisiemenseokset ja -lajikkeet typpitasolla 180+40 kg