Nurmen viljelyä täsmästi!

Täsmäviljelyn ajatellaan yleensä koskettavan viljan viljelytoimenpiteiden tarkentamista.
Tarkempaa viljelyä voidaan tehdä myös nurmilla. Kasvukaudella 2020 testasimme nurmen
täsmäviljelyä Koskenojan tilalla Jalasjärvellä yhdessä Yara Suomen kanssa.

 

Teksti: Teemu Helkala, Hankkija Oy

Koskenojan tilalla on peltolohko, jossa viljelijä kertoi olevan kasvuolosuhteiden vaihtelua. Tavoitteenamme oli tuottaa lohkolta tasalaatuisempaa nurmirehua sekä testata levityskarttojen hyödyntämistä työkoneissa.

Mitä tehtiin?

Ensimmäiseksi suunniteltiin lannoitus: puolelle peltolohkosta perinteinen tasalevitys ja toiselle puolikkaalle tarkennettu lannoitus. Suunnitelman teossa hyödynnettiin Yaran uutta Atfarm-sovellusta, jossa lannoitussuunnitelma syntyy satelliittikarttojen pohjalta Yara N-Sensorin algoritmia hyödyntäen. Sovelluksesta löytyy oma algoritmi nurmelle. Perusajatuksena oli antaa heikommin kasvaviin kohtiin enemmän lannoitusta. Levityskartta siirrettiin Amazone Amatron 4 -näyttöön, joka oli varustettu vaadittavilla lisensseillä, mikä mahdollisti paikkakohtaisen tarkennetun lannoituksen tekemisen.

Levityskarttaa hyödynnettiin tällä lohkolla myös YaraVita-lehtilannoituskäsittelyssä. Lohkolle ruiskutettiin YaraVita Amazinc+ Thiotrac -seos. Tarkoituksena oli antaa lehtilannoitetta enemmän hyvin kasvaviin kohtiin, joissa hivenien puute on todennäköistä.

Sato korjattiin Claas Jaguar -ajosilppurilla, joka oli varustettu satokartoittimella. Sen avulla näimme heti korjuun jälkeen, millaista sato oli ja mistä sitä saatiin. Näin ollen voimme vertailla satelliitti- ja satokarttoja sekä miettiä, mistä erot kasvussa johtuvat. 1. sadossa emme lannoituksen tarkentamisella saaneet satomäärää tasattua täysin. Onnistuimme kuitenkin siinä ruokinnallisen laadun tasaamisessa ja se on vähintään yhtä tärkeää kuin sadon määrän tasaaminen. 2. sadolla saimme myös sadon määrää tasattua.

Nurmen täsmäviljelyn hieno puoli on, että toimenpiteitä voi täsmentää joka sadolle eli jopa kolme kertaa kasvukaudessa. Jatkamme paneutumista nurmen täsmäviljelyyn myös ensi kasvukaudella.

 
Satelliittikuvia pellosta
Claas Jaguar ajosilppuri voidaan varustaa satokartoittimella, jolloin saadaan satotason vaihtelu hyvn näkyviin. 2.sadolla saimme lohkon vaihteluja tasattua (kuvassa oik.).
Traktori ja satokartta
Nurmilohkolle lannoitukset tehtiin hyödyntäen Yaran Atfarm sovellusta.