Nurmen YaraVita-käsittelyllä jopa yli 2000 kg ka/ha sadonlisä Kannuksessa

Viime talvi ja tämä kasvukausi ovat jälleen kerran olleet sääoloiltaan erikoisia. Talven sateet huuhtoivat maasta ravinteita ja kevät alkoi ennätyspitkillä yöpakkasilla. Ensimmäinen sato jäi kuivuuden ja talvehtimistuhojen seurauksena monin paikoin alhaiseksi. Hankkijan kasvuohjelmakokeella Kannuksessa korjattiin tänä vuonna kaksi säilörehusatoa. Kuten monella muullakin paikkakunnalla tänä kesänä ensimmäinen nurmisato oli pienempi kuin toinen sato. Yli 2000 kg ka/ha suurempi toinen nurmisato korjattiin YaraVita Thiotrac 5 l/ha + YaraVita Amazinc 2 l/ha + YaraVita BIOTRAC 2 l/ha käsitellystä ruudusta. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin viime vuonna, mutta tänä kasvukautena YaraVita-lehtilannoituksen vaikutus oli edellisiä vuosia merkittävämpi.

 

YaraVita-lehtilannoitus tehosti ravinteiden käyttöä

Nurmen kasvuohjelman ruuduissa käytettiin YaraMila Y4-lannoitetta 100+80 kg N/ha ja molemmille sadoille annettiin joko YaraVita Amazinc 2l/ha + YaraVita Thiotrac 5 l/ha + YaraVita BIOTRAC lehtilannoitus tai ei. Saatu sadonlisä oli ensimmäisessä sadossa noin 800 kg ka/ha ja toisessa sadossa yli 1300 kg ka/ha. Kahden niittokerran strategialla korjattiin YaraVita-käsittellyistä ruuduista 7000 kg ka/ha nurmisato, kun sato ilman YaraVita-käsittelyä oli alle 5000 kg ka/ha.
Tulokset Hankkijan Kannuksen kasvuohjelman ruuduilta ovat samansuuntaisia kuin viime vuonna, tosin tänä vuonna YaraVita-lehtilannoitus toi keskimäärin suuremman sadonlisän. Tänä vuonna YaraVita-käsittely toi Kannuksessa sadonlisän kaikilla testatuilla typpilannoitustasoilla ja typenjakostrategioilla. Tulokset kuvaavat hyvin tasapainoisen kasviravitsemuksen merkitystä. Mikäli jostakin ravinteesta on puutetta, alentaa se myös muiden ravinteiden hyödyntämistä eli ravinteita menee hukkaan.

 
YaraVita-käsittelyt lisäsivät nurmisatoa Kannuksessa yli 2000 kg ka/ha.
YaraVita-käsittelyt lisäsivät nurmisatoa Kannuksessa yli 2000 kg ka/ha. Lannoitus YaraMila Y4 100 + 80 kg N/ha. Hankkijan Kasvuohjelma, Kannus 2020.

Mervi Seppänen
kehityspäällikkö, nurmet
Yara Suomi