YaraMila Y 10 oivallinen valinta nurmien kevätlannoitukseen

Kotkaniemessä verrattiin kolmen vuoden ajan Nurmen Kasvuohjelman lannoitussuosituksia keskimääräiseen nurmien lannoitukseen Suomessa. Nurmen kasvuohjelmassa Tuure-nurmen ensimmäinen sato lannoitettiin YaraMila Y 10 (100 kg N/ha) sekä toinen ja kolmas sato YaraMila NK2 lannoitteella (100+30 kg N/ha). Kasvuohjelman lannoitusta verrattiin pelkkään CAN typpilannoitukseen (80-60-20 kg N/ha). Kasvuohjelman taloudellisia vaikutuksia laskettaessa huomioitiin kohonnut lannoituskustannus.

Viljelijä hyötyi YaraMila Y10-lannoitteen valinnasta ensimmäisen nurmisadon lannoitukseen keskimäärin +142 €/ha/v. Koko Nurmen Kasvuohjelman toteuttaminen puolestaan lisäsi Tuure-nurmen satoa yli 2200 kg ka/ha/v, jonka hyöty viljelijälle oli lisääntyneet lannoituskustannukset huomioiden yli 260 €/ha/v. Viljelijä sai Yaran lannoitteisiin investoinnilla ja nurmen kasvuohjelman toteuttamisella yhteensä 780 €/ha hyödyn kolmen vuoden aikana. Taloudellisen hyödyn lisäksi nurmen lannoitusohjelmassa palautettiin peltoon sadon mukana poistuvia ravinteita ja huolehdittiin pellon viljavuuden säilymisestä.

Tuure-nurmen satotulokset nurmen kasvuohjelmakoe 2015-2017 Kotkaniemen tutkimusasema.

Yara Hivensalpietari Se+ karjanlannan täydennyslannoitukseen nurmilla

Karjanlanta on tärkein kierrätysravinne ja arvokas lannoite kotieläintiloilla. Sen ravinteiden vapautuminen kasvin käyttöön vaatii mineralisoitumisen, jonka nopeus riippuu maan lämpötilasta ja kosteudesta. Myöskään karjanlannan ravinnekoostumus ei ole optimaalinen nurmikasvien tarpeisiin nähden. Karjanlannan täydennyslannoitus on välttämätön satotappioiden välttämiseksi ja nurmirehun ruokinnallisen laadun varmistamiseksi. Pelkällä karjanlannalla lannoitetun nurmen satotaso jää alhaiseksi, raakavalkuaispitoisuus liian alhaiseksi ja kivennäis- ja hivenainekoostumus alle tavoitetason.

Karjanlannan täydennyslannoitukseen on mahdollista käyttää korkeamman seleenipitoisuuden sisältäviä lannoitteita kuten YaraBela Seleenisalpietari ja Yara Hivensalpietari Se+. Korkeaseleenisiä lannoitteita saa käyttää, kun osa typestä korvautuu karjanlannan typellä ja mineraalilannoitteen käyttömäärä jää pienemmäksi.

Huipputuote karjanlannan täydennyslannoitukseen on Yara Hivensalpietari Se+, joka varmistaa nurmirehun riittävän seleenipitoisuuden lisäksi nurmirehun riittävän Mg, Mn ja Zn-pitoisuuden. Yara Hivensalpietari Se+ sisältää myös enemmän rikkiä, joka varmistaa valkuaissynteesin toimivuuden nurmessa ja täydentää erinomaisesti karjanlantaa, joka on rikkiköyhää. Karjanlanta sisältää runsaasti kaliumia, mikä täydentää puolestaan Yara Hivensalpietari Se+ ravinnekoostumusta.

Nurmen kasvuohjelman kaistakokeissa YaraVita Thiotrac 300 + YaraVita Amazinc – lehtilannoituskäsittelyillä ollaan nurmilla saatu vuosi toisensa jälkeen sadonlisiä ja pystytty parantamaan nurmirehun ruokinnallista laatua. Nurmirehun tuotantoon keskittyvillä maito- ja nautakarjatiloilla ei välttämättä ole käytössään kasvinsuojeluruiskua lehtilannoitteiden käyttöä varten tai kasvinsuojelu ulkoistetaan tilalla. Näille tiloille Yara Hivensalpietari Se+ on erityisen hyvä vaihtoehto turvaamaan nurmisadon määrän ja laadun.


Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö, nurmi
YaraSuomi