Yaran lannoitteet ovat hiilitietoisen nurmiviljelijän valinta

nurmi

Yaran ja Hankkijan nurmikokeiden laatuanalyysejä odotellessa voimme pohtia mitä hiilitietoinen nurmiviljely tarkoittaa nurmien lannoituksen kannalta.

Peltokasvien tuotannossa kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu käytettyjen panosten, kuten lannoitteiden, valmistuksesta, pellon kasvihuonekaasupäästöistä sekä käytetyistä polttoaineesta, energiasta, kuljetuksista jne. Säilörehun tuotannossa merkittävin päästölähde on pelto. Toinen merkittävä päästölähde on viljelyssä käytettävien panosten valmistus.

Pellon kasvukunnosta huolehtimisen lisäksi nurmiviljelijä voi vaikuttaa viljelystä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrään monella tapaa.

1. Yaran lannoitteilla puolitat lannoitteen valmistuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt

Yaran lannoitteilla on alhainen hiilijalanjäljen takuu ja kaikkien Suomessa valmistettujen YaraMila- ja YaraBela-lannoitteiden hiilijalanjälki kg CO2-ekv/kg N on nähtävillä tuoteluettelossa. Yaran lannoitteiden hiilijalanjälki on puolet tuontilannoitteiden jalanjäljestä.

Yara on investoinut Suomessa 1 miljardia euroa tuotantolaitosten kehittämiseen, joka on mahdollistanut muun muassa alhaisen hiilijalanjäljen takuun. Valitsemalla Yaran matalan hiilijalanjäljen lannoitteet alennat merkittävästi nurmisäilörehun hiilijalanjälkeä ja olet askeleen lähempänä hiilineutraalia tuotantoa.

Lannoitteiden valmistus aiheuttaa noin 15 % nurmisäilörehun hiilijalanjäljestä käytettäessä Yaran lannoitteita. Pellolta muodostuvia päästöjä puolestaan alentaa Yaran lannoitteiden sisältämien ravinteiden korkea käytön tehokkuus. Vertailtaessa kierrätyslannoitteisiin, kierrätyslannoitteiden valmistuksen tai käsittelyn hiilijalanjälki on alhaisempi, mutta käytöstä aiheutuva hiilijalanjälki puolestaan korkeampi.

2. Tarkka ravinteiden käyttö ja hyvä sato ovat hiilitietoista viljelyä

Peltopäästöjen määrään voimme vaikuttaa tasapainoisella lannoituksella, jolloin myös lannoitteissa annettu typpi tulee tehokkaasti hyödynnettyä sadon muodostukseen. Lannoitettaessa pelkällä typellä, jää muut ravinteet kasvua rajoittavaksi tekijäksi ja lisätty typpikään ei siirry satoon.

Tasapainoinen lannoitus, joka kattaa kasvin ravinteiden tarpeen on siten myös hiilitietoista viljelyä. Vaihtamalla YaraBela maan viljavuusanalyysin perusteella sopivaan YaraMilaan on hiilitietoisen viljelijän valinta. Sadon mukana poistuvien ravinteiden palauttaminen auttaa myös ylläpitämään nurmilohkon viljavuutta.

Siirtyminen keskimääräisestä nurmien lannoituskäytänteistä Hankkijan nurmen kasvuohjelmaan toi tänä vuonna 4000 kg ka/ha sadonlisän Mäntsälässä. Hyvä sato parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta ja pienentää säilörehukilon hiilijalanjälkeä. Hyvä sato on myös osa hiilitietoista viljelyä.

3. Atfarm on hiilitietoista viljelyä

Maatalouden ilmastotiekartassa yksi toimenpide viljelystä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen alentamiseen on täsmälannoitus. Yara toi täksi kesäksi täsmälannoitusmahdollisuuden N-Sensoriin ja Aframiin myös nurmille. Atfarm-levityskartoilla tasoitetaan pellon sisäistä vaihtelu ja kohdennetaan ravinteet sinne, missä satopotentiaali on suurin.


Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö, nurmet
Yara Suomi Oy


Moniravinteiset lannoitteet
Typpilannoitteet