Luomutuotettu vilja tarvitsee ravinteita

Minna Suurpää viljelee luomutilaa Varsinais-Suomessa. Tilan pellot siirrettiin luonnonmukaiseen tuotantoon 1990-luvun puolivälissä. Viljanviljelyn lisäksi tilalla kasvatetaan lihanautoja ja viljelykierrossa on ruista, ohraa ja nurmea.
Viljelykasvit ovat tähän saakka saaneet lannoitteena karjanlantaa. Minna kertoo, että tilakeskuksen lähellä oleville pelloille levitettiin tänä keväänä lantaa ja kauimmaiset ohralohkot lannoitettiin Hankkijan Luomulannoite 3-1-3:lla. Luomulannoite levitettiin Väderstadin kylvölannoittimella.

Vaikka kasvit eivät ole pystyneet tänä kesänä hyödyntämään kaikkia ravinteita, on Minna ollut tyytyväinen uuteen Hankkijan Luomulannoitteeseen. Sääolosuhteiltaan normaalina vuonna kasvustoissa on nähtävissä ero lannoitetun ja lannoittamattoman välillä. Luonnonmukaisessa viljelyssä on Minnan mukaan mahdollista tuottaa parempilaatuista viljaa ja vaikuttaa kasvustojen kasvuun orgaanisilla lannoitteilla.

Minna Suurpään mielestä on tärkeää, että Hankkijan Luomulannoite on hygienisoitu ja ettei sen mukana ravinnekiertoon kulkeudu lääkejäämiä. Tämän vuoksi sitä on turvallista käyttää peltoviljelyssä. Lannoite sisältää kalsiumia, jota Minna pitää hyvänä lisänä. Hän pitää myös hyvänä asiana, että markkinoille on tullut Suomessa valmistettu, luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuva lannoite.

Suurpään tilalla on tarkoituksena kylvää syysruista, joka lannoitetaan Luomulannoitteella. Rukiille lannoite levitetään pellon pintaan, mikä on joutuisampaa kuin kylvölannoittimella. Minna Suurpää kertoo, että lannoituksella haetaan parempaa talvenkestävyyttä.