Paljonko typpeä nurmille kasvukaudella 2023?

Nurmikasvit

Nurmet ovat erittäin tehokkaita typen käyttäjiä ja ne ovatkin hyötyneet Luken kokeissa vielä noin 300 kg N/ha lannoituksesta. Suomessa käytetään typpeä keskimäärin 147 kg N/ha eloperäisillä mailla ja 148–162 kg N/ha kivennäismailla. Luonnonvarakeskuksen alkukesästä julkaisemassa Maatalouden typpihaaste-raportissa todettiinkin, ettei nurmilla typenkäytön vähentämiseen ole juurikaan mahdollisuuksia. Suuri ja hyvälaatuinen nurmisato tarvitsee riittävästi typpeä etenkin ensimmäisen nurmisadon määrän ja laadun varmistamiseksi.

Koska nurmien typentarve on suuri, kannattaa nurmien typpihuolto suunnitella huolella. Hyväsatoisten nurmilohkojen lannoituksen kannattaa satsata myös tulevalla kasvukaudella. Hankkijan kasvuohjelman lannoitusohjelmilla on vuosittain saavutettu noin 2 000 kg ka/ha sadonlisä, kun typpilannoituksen määränä käytetään 200–240 kg N/ha. Hyvä sato ja suuri typenkäytön tehokkuus saavutetaan, kun lannoituksessa huolehditaan myös muiden ravinteiden riittävästä tarjonnasta valitsemalla oikea YaraMila- tai YaraVita-lannoite. Optimoitu lannoitus takaa myös nurmisadon hyvän laadun ja kustannussäästöt ruokinnan suunnittelussa.

Mikäli apilapitoiset nurmiseokset menestyvät peltolohkolla hyvin, kannattaa apilan sitoma lisätyppi ottaa nurmien käyttöön. Hyville ja satoisille nurmilohkoille karjanlannan kokonaistyppi antaa myös tärkeän lisätypen.

Nurmien lannoituksen taloudellinen optimi

Luonnonvarakeskus mallinsi nurmien typpilannoituksen taloudellista optimia alkukesästä 2022. Mallinnuksessa käytettiin kahta lannoitetypen hintaa, 2 ja 3,7 €/kg typpeä.

Kahden euron typpikilohinnalla kannattaa edelleenkin lannoittaa ympäristötuen maksimimäärillä. Lannoitetyppikilon ollessa 3,7 €/kg N alenee taloudellinen optimi 188 kg N/ha. Tämä edellyttäen etteivät muut tekijät tai ravinteet rajoita sadonmuodostusta. Oletus lienee myös, että nurmirehun laatu säilyy optimissaan.

Typpilannoituksen alentaminen näkyy ensimmäisenä alentuneena raakavalkuaispitoisuutena, joka joudutaan ruokinnassa paikkaamaan usein miten rypsirouheella. Mikä on kohonneen ruokintakustannuksen arvo tilallasi, se kannattaa huomioida jo nurmien lannoitusta suunniteltaessa.

Karjanlannan täydennyslannoitukseen YaraBela RIKKISALPIETARI

Yara toi tulevaksi kasvukaudeksi markkinoille YaraBela RIKKISALPIETARIin joka on suunniteltu täydentämään karjanlannan ravinteita, maksimoimaan typenkäytön tehokkuus ja varmistamaan riittävä nurmirehun raakavalkuaispitoisuus.

YaraBela RIKKISALPIETARI sisältää sopivasti rikkiä ja lisäksi apilan kaipaamaa booria ja tuotantoeläinten terveyden varmistamaa seleeniä.

Kaliumia vähän vai runsaasti? Mikä lannoite?

Lohkoilla, joilla viljavuuskalium on tyydyttävällä tai hyvällä tasolla tai nurmirehun kaliumpitoisuus on korkeahko, YaraBela RIKKISALPIETARI sopii erinomaisesti myös ensimmäisen nurmisadon lannoitukseen.

Viljavuuskaliumin ollessa "punaisella", on YaraMila NK2 paras valinta toisen ja kolmannen sadon lannoitukseen. YaraMila NK2 soveltuu erityisen hyvin apilapitoisten nurmien lannoitukseen sen sisältämän kaliumin, magnesiumin ja boorin takia. On myös hyvä muistaa, että riittävä kaliumlannoitus varmistaa nurmien talvehtimisen.

Nurmen typpilannoitus
 

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö
YaraSuomi