Korjuuaikanäytteiden aika!

Ainakin eteläisemmässä Suomessa kuivuus on rajoittanut nurmien kasvua ja laadullisesti tärkein 1. sato saattaa jäädä toivottua pienemmäksi. Korjuuaikanäytteiden merkitys korostuu entisestään kun haetaan optimia sadon laadun ja riittävän kuiva-ainesadon välillä. Edellisellä kasvukaudella suuri osa kasvustoista korjattiin pitkälti yli 700 D-arvolla. Tämä ylilaatu tuotti hankaluuksia ruokinnan kannalta mm. kierrot lypsyroboteilla oli heikot ja kuitulisän tarve oli suuri. Tarpeettoman korkean D-arvon rehua korjaamalla menetettiin osa satomäärästä.

Tämän kasvukauden pakkasyöt toukokuussa ja sitä seurannut kuivuus voivat enteillä samanlaisia laadullisia ominaisuuksia myös parhaillaan kasvavissa nurmikasvustoissa. Hyvällä timoteilajikkeella D-arvon aleneminen on hitaampaa. Tulee myös muistaa, että yksikin lisäkasvupäivä lisää lohkolta korjattavan sadon määrää huomattavasti, esimerkiksi +200 kg ka/vrk hehtaarilta ei ole mikään ihme.

Lisäksi ääriolosuhteet voivat vaikuttaa rehun kivennäiskoostumukseen (mm. kaliumin määriin ja laajemmin kationi-anioni tasapainoon), jonka huomioiminen etukäteen korjuunäytteiden avulla auttaa valmistautumaan sisäruokintakauden tarpeisiin.

 

Riittävät panokset jälkisatoihin

Apila-nurmiseoskasvusto
Apilaisen seoksen käyttäytymistä erilaisilla typpilannoitustasoilla tutkitaan Nurmen Kasvuohjelman kokeissa. Kuvassa vapun aattona lannoitettu neljännen vuoden apila-nurmiseoskasvusto Mäntsälästä.

Mikäli 1. sadon määrä jää tavoitetta alhaisemmaksi, tulee toiseen ja kolmanteen satoon panostaa entistä enemmän. Ensimmäisessä niitossa riittävän pitkän sängen jättäminen auttaa 2. sadon alkuunlähtöä. Lannoituksessa lietteen täydentäminen seleenipitoisella typpilannoitteella (esim. YaraBela Seleenisalpieteri) sekä tarvittavien hivenien täydennys YaraVita -lehtiravinteilla ja biostimulanteilla auttavat 2. sadon laadun muodostumisessa ja satomäärässä. Käyttökauden tarpeisiin nurmille tarvittavat typpi- ja NK2 lannoitteet ovat myynnissä nyt, samaan kuormaan saat kätevästi syysviljojen kylvölannoitteet.

Mikäli tarvittava karkearehumäärä on vaarassa jäädä alhaiseksi, huomioi mahdollisuus kokoviljasäilörehujen tekemiselle valitsemalla viljoille sellaiset kasvinsuojeluaineet, jotka eivät estä myöskään säilörehukäyttöä.

Liittyvät tuotteet