Keskimääräinen sato 5000–7000

Hyödynnät puolet uusien nurmilajikkeiden satopotentiaalista

Nurmien satotaso on hieman keskimääräistä korkeampi, mutta suurempi sato vaikuttaa vielä merkitsevästi nurmirehun tuotantokustannuksiin ja tilan taloudelliseen tulokseen.

Ensimmäisenä huomio kannattaa kiinnittää pellon peruskuntoon ja siihen, onko käytetyt nurmiseokset lohkolle sopivia. Karjanlannan käyttö tulisi ajoittaa toiselle sadolle eikä määrän tulisi ylittää 30 m2/ha. Karjanlanta tulee myös täydennyslannoittaa YaraMila- tai YaraBela-lannoitteilla. Valitse nurmilohkoillesi sopiva lannoitusohjelma Yaran sivuilta.

Miten kahden tonnin nosto tehdään