Korjuu

Rehun niittämisen jälkeen elämä rehumassassa jatkuu kasvin omien entsyymien ja kasvustossa olevien pilaajamikrobien toimesta. On tärkeää pysäyttää haitalliset prosessit ja näin minimoida tappiot. Säilönnässä tulee noudattaa kolmen H:n periaatetta: happamuus, hapettomuus ja hygieenisyys. Yhdenkin tukijalan pettäminen voi romuttaa pahimmillaan koko tulevan sisäruokintakauden ja lisätä työtä ja kustannuksia. Oikeilla säilöntäainevalinnoilla sekä työtavoilla varmistetaan sujuva ja tuottava ruokinta.

Säilöntäaineen annostelu

AIV-tuotteet toimivat kaikissa rehunkorjuutilanteissa. Suositeltu käyttömäärä on 5l/rehutonni, jolla saavutetaan rajoitetun käymisen edut.

Käyttömääräsuositukset haasteellisiin erityistilanteisiin

Kasvimassan kuiva-ainepitoisuus alle 25 % 6-7 l/tn
Kasvimassan kuiva-ainepitoisuus yli 40 % 6 l/tn AIV Ässä Na
Palkokasvit (esim. apila, mailanen) 6 l/tn

On tärkeää huomioida, että kuiva-aineen ollessa matala tai korkea säilöntäainetta tarvitaan enemmän.

Säilönnän onnistuminen edellyttää, että säilöntäaine päätyy rehuun. Muista tarkistaa pumppujen toiminta ennen korjuuta ja seurata säilöntäaineen levittymistä. Suositeltuja annostelutapoja ovat mm:

- Ajosilppurissa suuttimet lähelle silppuri- tai kiihdytyskelaa.
- Tarkkuussilppurissa kolme pistesuutinta torven alaosaan.
- Noukinvaunussa annostelu reikäputkella rehuvirtaan mieluiten sekä ylä- että alapuolelta.
- Paalaimessa annostelu kuten noukinvaunussa tai suoraan kammioon.

Suositukset soveltuvat myös kokoviljasäilörehulle.

Tiivistys

Säilörehun tiivistys on merkittävä tekijä, jolla vaikutetaan säilönnälliseen laatuun ja hävikkiin. Hyvin tiivistetyssä rehussa happea tarvitsevien haitallisten mikrobien toiminta loppuu nopeasti. Rehun eri ominaisuudet asettavat haastetta työskentelyyn. Korkea rehun kuiva-ainepitoisuus, suuri kuitupitoisuus sekä liian pitkä silppu hankaloittavat tiivistämistä. Näissä olosuhteissa on huomioitava erityisesti riittävän ohuet tiivistyskerrokset sekä riittävä tiivistysaika per rehutonni. Mikäli rehu ”kuivuu käsiin”, aja tiivistämisen helpottamiseksi pintarehuun viimeisenä niitettyä rehua.

Siilon ja auman tultua valmiiksi on pintakerros viimeisteltävä. Rehun pinnasta on tehtävä tasainen, jotta muovin alle ei jää pilaantumisherkkiä ilmataskuja. Pinta tulee vielä tiivistää hyvin – tämä helpottaa myös muovien levitystä.

Peittäminen

Anaerobinen käyminen alkaa, kun rehu on peitetty tai kääritty ilmatiiviisti. Paaleissa on huolehdittava riittävästä muovikerrosten määrästä ja mahdolliset reiät tulee paikata välittömästi tarkoitukseen soveltuvalla teipillä. Laakasiilojen ja aumojen osalta suurin huomio tulee kiinnittää reunojen peittämiseen; happi ei saa kulkeutua reunoilta säilöön, koska se pilaa helposti pintarehua myös säilön keskeltä. Siiloissa reunamuovien käyttö vähentää pilaantumisriskiä - varsinkin yläkulmissa tapahtuva pilaantuminen vähenee. Aumoissa muovin helmat on saatava pysymään tiiviinä, jotta paketista tulee ilmatiivis.

Hyvä muovien painotus antaa käymisprosessille mahdollisuuden kuluttaa ylimääräisen hapen pois säilöstä ja näin ollen osaltaan mahdollistaa virheettömän säilönnän. Painotus on tehtävä heti ja sillä myös varmistetaan säilönnän onnistumista. Painottamiseen voidaan käyttää monenlaista materiaalia, riippuen mitä on saatavilla ja helposti hyödynnettävissä. Käytössä olevia materiaaleja ovat mm. heinäkasvit, hiekka, turve, kierrätetyt renkaat tai niiden kyljet sekä sahanpuru. Painotusmateriaalin toisena tehtävänä on myös suojella muovin pintaa rikkoontumiselta ja sitä kautta ilmavuodoilta.

Joskus käymisprosessissa voi muodostua niin nopeasti kaasua, että siilon tai auman muovit nousevat ylös rehun pinnasta, varsinkin jos muovien painotus on puutteellista. Kaasuja ei pidä mennä laskemaan pois vaan odottaa, että muovit laskeutuvat itsekseen. Tämän jälkeen tulee tarkastaa, että muovit ovat edelleen hyvin paikoillaan.

Tee näin

- Annostele säilöntäainetta säilörehun kosteuden mukaan – huomioi ääriolosuhteet.
- Tiivistä rehua siilossa ja aumassa ohuissa (20-30 cm) kerroksissa.
- Sulje säilö ilmatiiviiksi mahdollisimman pian ja huolehdi erityisesti reunojen painottamisesta.
- Propionihappopitoiset tuotteet estävät tehokkaasti hiivojen ja homeiden muodostumista.