Krone ylläpitää vahvan markkina-asemansa

Myynti saavutti ennätyksensä 1,9 miljardia euroa

aatalouskoneiden sektori hyötyi helpotetuista maitomarkkinoista, kun maidon hinta alkoi elpyä loppuvuodesta 2016.
Maatalouskoneiden sektori hyötyi helpotetuista maitomarkkinoista, kun maidon hinta alkoi elpyä loppuvuodesta 2016.

Spelle, Joulukuu 2017. Tämä on kunnioitettu tapa kuvata Kronen kasvua muutaman talousvuoden jälkeen. Samaan aikaan kun monet maatalouskoneiden valmistajat ovat selviytyneet muutamista vaikeista laskukausista myynnissä, niin jopa tänä talouskautena 2017 Krone onnistui tuottamaan ennätyksensä liikevaihdossa. Lisäksi Kronen menekki oli myös ennätyksellisen korkea. Krone Group onnistui synnyttämään kokonaisuudessaan 1,9 miljardin euron myynnin (edellisvuotena 1,8 miljardia).

Kotimaan eli Saksan myynti kasvoi edellisvuodesta 1,6 %. Noin 27,2 % koko Kronen myynnistä syntyi Saksassa, joka oli viime vuonna 28,4 %.
Myyntitulot ulkomaan markkinoilla olivat summaltaan 1,4 miljardia euroa, joka on 7,6 % enemmän verrattuna edellisen vuoden myyntituloihin. Ulkomaan myynnistä 30,7 % oli maatalouskoneiden myyntiä ja 69,3 % oli hyötyajoneuvojen myyntiä. Ulkomaan myynti kasvoi 72,8 prosentista 71,6 prosenttiin edellisestä vuodesta.

Ulkomaan markkinoilla talousvuotena 2016/2017 Krone oli pystynyt kasvattamaan myyntiään 956 miljoonaan euroon edellisen vuoden 855 miljoonan euron sijaan. Länsi-Euroopan markkinoilla kokonaismyynti oli 43,8 % edellisen vuoden 41 % sijaan ja Itä-Euroopassa kokonaismyynti oli 21,6 % edellisen vuoden 26,5 % sijaan.

Maatalouskoneiden sektori hyötyi helpotetuista maitomarkkinoista, kun maidon hinta alkoi elpyä loppuvuodesta 2016. Maitomarkkinoiden elpyminen hyödytti myöskin Kronea, joten yhtiö pystyi kasvattamaan myyntituottojaan 582,8 miljoonaan euroon (aiemman 569,8 miljoonan euron sijaan) vilkkaalla markkinalla toisen vuosipuoliskon aikana.

 

Investointi tulevaisuuden kasvuun

Kronen toimitusjohtaja Bernard Krone on tyytyväinen Kronen kehitykseen. "Aluksi alhaiset maitohinnat olivat maatalouskoneiden valmistajien huolena, mutta onneksi nämä hinnat nousivat merkittävästi vuoden aikana."

Kronen työllisyysvaikutus ympäri maailman on noussut n. 4 497 vakituiseen työntekijään. Edelliseen vuoteen verrattuna Kronen henkilöstömäärä on kasvanut n. 216 henkilöllä.

Kokonaisinvestointien määrä Kronen yhtiössä nousi n. 76 miljoonaan euroon, kun se edellisenä vuotena oli 37,1 miljoonaa euroa. Suurin osa uusista investoinneista käytettiin uusiin maalauslaitteistoihin Werlten tehtaalle ja Herzlakessa sijaitsevan varaosa logistiikkakeskuksen rakentamiseen, joka palvelee kaikkia hyötyajoneuvo -ryhmän tuotteita sekä automaattisiin kokoonpanolinjoihin Hertzlakessa.
Spellen maatalouskoneiden tehtaalla prosessitekniikka ja tuotantokapasiteetti päivitettiin myöskin kasvavaa kysyntää varten.

Kronen toimitusjohtaja Bernard Krone on tyytyväinen Kronen kehitykseen. "Aluksi alhaiset maitohinnat olivat maatalouskoneiden valmistajien huolena, mutta onneksi nämä hinnat nousivat merkittävästi vuoden aikana."

Lisäksi huomasimme, että tarjoamamme palvelut tarjoavat suurta kysyntää etenkin digitalisointiin ja telemetriikkaan, jotka ovat ominaisuuksia, jotka edistävät merkittävästi koneiden ja ajoneuvojen tehokkaampaa ja taloudellisempaa käyttöä.
Olemme erittäin luottavaisia liiketoimintamme tulevaisuudesta, joka palvelee kahta maailmanlaajuista mega-suuntausta - kasvavaa väestöä ja yhteyksiä. Nämä suuntaukset johtavat jatkuvasti kasvavaan elintarvikkeiden kysyntään ja tavaraliikenteen lisääntymiseen.