Kohdista panokset kasvuun täsmäkylvöllä

Kuluneella kasvukaudella ääripäästä toiseen vaihdelleet sääolot kiusasivat kevättöitä ja kurittivat kasvustoja. Samaan aikaan vaatimukset maatalouden resurssien käytön tehostamista sekä ympäristön kuormituksen pienentämistä kohtaan jatkavat kiris­tymistään. Tämän seurauksena viljelymenetelmiä on arvioitava jatkuvasti uudelleen ja tarvittaessa muutettava. Onnistunut kylvö luo perustan suurelle ja laadukkaalle sadolle, joten katse kohdistuu usein ensimmäisenä kylvökoneeseen ja sen ominaisuuksiin.

 
Claas-traktori pellolla ja sen alla hahmotuksena täsmäviljelystä peltoon väritettynä lukuja viljelyn optimoimiseksi
Paikkakohtaisessa kylvössä sovitetaan siemen- ja lannoitemäärät lohkon sisäisen vaihtelun mukaan. Värit kuvaavat lohkon erilaisia alueita.


Kun kylvettäessä tavoitteena on maksimoida odotettu sato suhteessa käytettyihin panoksiin, on kylvettävien siemen- ja lannoitemäärien sovittaminen pellon maalajeihin ja pinnanmuotoihin avainasemassa. Tällöin suurena apuna ovat viljelyohjelmistoilla ennalta määritetyt kylvölannoituskartat, joiden avulla kylvet­täviä siemen- ja lannoitemääriä voidaan mukauttaa lohkon sisäisten vaihteluiden mukaan. Alueiden määrittelyn pohjana voivat olla esimerkiksi peltoskannaus, viralliset maanäytteet tai aiempien satokausien kokemukset. Kohdentamalla panokset tarkemmin peltolohkon sisällä voidaan satotasoa nostaa esimerkiksi leikkaamalla lannoitusta hieman parhaista kohdista ja siirtämällä sitä heikommille alueille. Samoin kannattaa kokeilla siemenmäärän säätämistä. Kun koko peltolohko saadaan tuottamaan, myös ravinnehuuhtoumien riski pienenee, kun ravinteet on hyödynnetty tehokkaasti sadonmuodostukseen.

 

Monipuolinen kylvönnoitin antaa mahdollisuuksia

 

Junkkarin SMTD-sarjan kylvölannoittimissa on jokaisessa säiliössä oma vaihdelaatikkovälitteinen syöttölaitteistonsa, joiden kylvömäärät ovat säädettävissä toisistaan riippumatta. Suuren kaksiosaisen pääsäiliön lisäksi koneet voidaan varustella kahdella piensiemensäiliöllä, joissa on vakiona starttilannoiteputket sijoituslannoitusta varten. Junkkarin ISOBUS-ohjauksella varustettu kone mahdollistaa näin jopa neljän eri kylvömateriaalin itsenäisen määränsäädön paikkatiedon perusteella. Kukin materiaali on tarpeen mukaan sijoitettavissa vantaan kautta maahan tai kylvettävissä sekoittaen pintaan vantaiston tai jyräpyörästön etupuolelle.


Täsmäkylvön keskeiset hyödyt

 

• Satopotentiaali nousee
• Siemen- ja lannoitemäärät sopivat maalajeihin – ei kompromisseja
• Käytettävissä oleva lannoitemäärä hyödynnetään tehokkaasti
• Työtiedot tallentuvat ja ovat analysoitavissa
• Tehokkuus ja sadon tuotto paranevat panoskustannusten pienentyessä
• Siementen ja lannoitteiden kohdennettu käyttö säästävät resursseja ja suojelevat ympäristöä


Teksti: Arttu Koivulahti, Hankkija Oy