Maatalouden investointitukien ensimmäinen tukijakso on 3.4.-10.5.2023.

Valtioneuvosto hyväksyi 2. maaliskuuta Maa- ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen rakennetukia koskevia asetuksia. Rakennetukien kokonaisuus kattaa Suomen CAP-suunnitelmaan rahoituskaudella 2023-2027 kuuluvat maatalouden investointi- ja aloitustuet sekä kansallisesti rahoitettavat poro- ja luontaiselinkeinojen investointi- ja aloitustuet.
Maatalouden investointituen ehdot ja tuen kohteet säilyvät pääosin edeltävää ohjelmakautta vastaavina. Poro- ja luontaiselinkeinojen osalta investointituen tukitasot säilyvät ennallaan ja tukiehtoihin tulee vain pieniä tarkennuksia. Sekä maatalouden että poro- ja luontaiselinkeinojen aloitustuessa uutena tukimuotona otetaan käyttöön valtiontakaus.
Uuden rahoituskauden tavoitteiden, uusien EU-säädösten ja toimintaympäristön muutosten vuoksi joihinkin tukikohteisiin ja tuen enimmäismääriin on tullut muutoksia. Samalla panostuksia uusiutuvaan energiaan, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistäviin toimiin sekä eläinten hyvinvointia ja tuotannon bioturvallisuutta edistäviin investointeihin on vahvistettu.

Investointihankkeen voi aloittaa heti kun tukihakemus on jätetty

Rahoitettavat hankkeet valitaan edelleen valintamenettelyä soveltaen. Jatkossa hankkeen voi kuitenkin aloittaa tukihakemuksen jättämisen jälkeen omalla riskillä. Tuet haetaan sähköisesti Hyrrä-tietojärjestelmän avulla ja Ruokavirasto tiedottaa tarkemmin haun alkamisesta. Lisätietoja tukiehdoista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta

Hankkijan ratkaisuilla tuotantorakennus nopeasti toteutukseen

Hankkijan kattavasta valikoimasta löytyy useita tuotantorakennusratkaisuja nopeaan toteutukseen. Tämän vuoden toimituksiin ehtivät esimerkiksi teräksiset Weckman-hallit ja Vieska-puuelementtihallit. Lämmityskaudelle on vielä tarjolla rajoitetusti Ala-Talkkarin Veto-polttolaitteita. Tulevan sadon viljankäsittelyyn saatavana ovat Antti-Teollisuuden Plug&Dry-kuivureita ja viljasiiloja. Muista myös kevään siilokampanja: 30.4.2023 mennessä tehdyt tilaukset toimitetaan rahtivapaasti!