Naturligt mest effektiv – korna, miljön och ekonomin håller!

Med oss säkrar du gårdens miljöhållbarheten utan improduktiva investeringar. Hankkijas unika foderlösningar och den förnyade OIV-optimeringen förbättrar utnyttjandet av fodret på ett naturligt sätt och stöder kornas hållbarhet. Då foderinsatserna styrs effektivt till mjölkproduktionen, förbättrar du också hållbarheten av din ekonomi.

Korna håller

Hög livstidsproduktion är en nyckelfaktor i minskandet av miljöinverkan i mjölkproduktionen. Desto längre kon producerar, desto högre är mjölk- och kalvavkastningen i sin helhet. Lång livslängd och hög produktivitet minskar miljöfotspåret per mjölkkilo. Miljöfotspåren höjs av allmänna kostnader for uppehåll och under tiden då kon är ännu en kviga.

Viktigaste med att sträva efter en lång livstid är en balanserad utfodring, som tar hänsyn till de olika produktionsfaser. Då hålls mjölkproduktionen och mjölkhalterna höga och korna hälsosamma.

Miljön håller

Våmmen är ett fantastiskt ekosystem, där förhållandena mellan mikroberna inverkar utnyttjandet av foder och bildandet av metanutsläpp. Våmmens funktion och effektivitet kan påverkas med utfodringen och med vissa foderämnen. Progres® och Progut® -innovationer, som är utvecklade och patenterade av Hankkija, stöder på ett naturligt sätt kons normala våmfunktioner. De stärker absorberingen av näringsämnen, förbättrar utnyttjandet av inhemska foder och tar hand om kons immunförsvaret och hållbarheten. Med hjälp av innovationer förvandlas gårdens eget grovfoder ännu effektivare till mjölk.

Från den ekonomiska och miljövinkeln är optimering av proteinanvändningen i utfodringen det mest effektiva sättet att förbättra gårdens hållbarhet. Hankkija har utvecklat en förnyad OIV-optimering, som hjälper med optimeringen av proteinandvändning i utfodringen och minskar svinn.

Ekonomin håller

Effektiv mjölkproduktion är lönsammast både ur ekonomisk- och miljöaspekten. Utvecklingen av dagmjölken och mjölkhalter beskriver relativt bra gårdens tillfälliga ekonomiska situation, men den tar inte tillräckligt väl hänsyn till utfodringens effektivitet. En bättre mätare, än dagmjölken och mjölkhalterna, för gårdens ekonomisk- och miljöhållbarhet och effektiviteten är EKM nyttograden. Den visar hur effektivt fodret förvandlar till mjölk och mjölkhalter, alltså hur effektivt utfodringen egentligen är.

Med hjälp av foderexperter får du nycklarna till att följa med och utveckla utfodringens ekonomiska och miljöhållbarhet.