Företagsinfo

Hankkija betjänar

Hankkija är ledande kedjan i lantbrukshandeln. Den består av 53 affärer och 8 maskincentraler.

Hankkijas affärer är en del av Hankkija-gruppen, vars 100 % ägare är Danska Danish Agro-gruppen I Hankkija-gruppen arbetar 1000 personer. Hankkijas omsättning år 2022 var 958 milj €.

 

Hankkija är lantbruks- och maskinaffär

Försäljningsnätet bildas av Hankkija affärer som är belägna i regionala ekonomicentra. Hankkija affärer är lantbruksaffärer med komplett betjäning. Urvalet består av gödsel-, växtskydds- och ensileringsmedel samt kalk, foder, utsäden och lantbruksmaskiner. Man idkar också spannmålshandel. I de större Hankkija affärerna består urvalet av olika förnödenheter för lantbruk och kreatursskötsel, reservdelsförsäljning samt avtalsservicetjänster. Dessutom erbjuder kedjan specialtjänster inom gårdsbyggande. I många affärer finns också ett brett sortiment av hästförnödenheter.

Maskiner som kräver specialkunnande såsom traktorer, tröskor och specialmaskiner säljs i Hankkija Maskincentralerna som är åtta stycken i Hyvinge, Åbo, Seinäjoki, Karleby, Tammerfors, Kouvola, Kuopio och Uleåborg. Till Maskincentralernas betjäning hör också utbytesmaskinhandel och avtalsservicetjänster.

Fröcentralerna i Hyvinge och Alastaro ansvarar för kedjans production av utsäde.

 

Trädgårdshandel i Hankkija

Hankkija är också en riksomfattande trädgårdshandelskedja. Runt om i Finland finns Hankkija trädgårdsbutiker med komplett betjäning.

Hankkija trädgårdsbutiker är säsongbutiker, de öppnas på våren, senast i April och stänger i Augusti. I Hankkija butikernas urval hittar du alla förnödenheter du behöver för gårdsplanens anläggning, skötsel och underhåll: plantor, perenner, blomsterlökar, frön, trädgårdsmaskiner, trädgårdsredskap, mylla, torv, gödsel- och bekämpningsmedel, grillar, krukor, förnödenheter för vattenbyggande, miniväxthus samt stenar och plattor för gångar.

I Hankkija butiker kan du skaffa basförnödenheter för trädgården som t.ex. trädgårdsmaskiner, verktyg, frön, mylla, gödsel- och växtskyddsmedel.

 

Hankkija Oy

Från Januari 2016 har Hankkija Oy hört till Danish Agro grupp, som äger 100 % av Hankkija's aktier. Företagets verkställande direktör är Jyrki Lepistö.

 

Fröcentraler

Till Hankkija's verksamhet hör också två fröcentraler som finns i Hyvinge och Alastaro. Fröcentralerna producerar certifierat utsäde av alla spannmål, ärter, olje- samt vall- och foderväxter.

Hankkija producerar foder i fyra egna foderfabrik till alla slags av husdjur. Foderfabriker finns i Seinäjoki, Turku, Kotka och Säkylä.

 

Nätbutik och kundtjänst

Hankkija nätbutik är en elektronisk affär, genom vilken kunden kan göra sina inköp vilken tid på dygnet som helst. I nätbutikens urval finns så gott som alla produktgrupper som Hankkija säljer. I urvalet finns tusentals produkter för lantbruk, trädgård och gårdsplan, hästar och keldjur samt järnhandel. I nätbutiken kan handlas genom att registrera sig eller utan att registrera sig. En registrerad kund har Hankkija Oy:s kundnummer. En kund som har ett kundnummer, kan också öppna ett faktureringskonto, som gör det möjligt att beställa t.ex brännolja.

 
 

Nätbutiken innehåller också elektoniska tjänster såsom kundens egna Extranet-tjänst. I Extranet-tjänsten ses sin egna köphistoria. Odlare har tillgång till elektroniska tjänster för spannmålshandeln.

Hankkija har en landsomfattande kundtjänst, som betjänar konsumenter och företag i alla frågor om produkter och tjänster. Kundtjänsten agerar, liksom nätbutiken och försäljningen, som en beställningskanal. Hankkija kundtjänst betjänar I alla frågor som berör nätbutiken.
Kundtjänsten kan kontaktas på vardagar via telefon klo 8-16 tel. 01040222021 eller via e-post