Ala-Talkkari Nordtec SL 1400 hiekoitin

Tuotekoodi: AT11400

Ala-Talkkari Nordtec SL 1400 hiekoitin

Tuotekoodi: AT11400

Tuotekuvaus

Ala-​​​​Talkkarin SL 1400 hiekoitin on taka­nos­to­laite-käyt­töön suun­ni­teltu tilavuudeltaan suuri hie­koi­tin, joka on varus­tet­ta­vissa itse las­taa­vaksi. Hie­koit­ti­messa koneisto ja sää­ti­met ovat suo­jat­tuna kau­han ylös­päin leve­ne­vällä muo­toi­lulla. Samalla muo­toi­lulla on saatu lisää tila­vuutta kas­vat­ta­matta korkeutta.

Tek­niik­kaa:
 • Tela­käyt­töi­nen, murs­kain-akse­lil­la varustettu hiekoitin
 • Tii­veys huo­nom­pi­laa­tui­sel­la­kin mate­ri­aa­lilla on var­mis­tettu jousi­vah­vis­tei­silla kak­sois­kumi tii­vis­teillä. Näi­den kum­man­kin kumin välys hie­koi­tin­te­laa vas­ten sää­tyy samalla ker­taa säätökammella
 • Säätökam­men vapaa-​​​​asennolla teh­dään hie­koit­ti­men pikatyhjäys
 • Hie­koit­ti­men käyt­tö­voima ote­taan trak­to­rin hydrau­lii­kasta. Levi­tys­mää­rän por­taa­tonta sää­töä var­ten hie­koit­ti­messa on öljy­mää­rän säätöventtiili
 • Lisä­va­rus­teena teles­koop­pi­sy­lin­teri, jolla hie­koi­tin saa­daan itselastaavaksi
 • Tekniset tiedot

  TuoteAla-Talkkari Nordtec SL 1400 hiekoitin
  Öljyn tarve/paine, l/min/bar35/120
  Hiekoitusleveys, cm205
  Kuljetusleveys, cm225
  Säiliön korkeus, cm123
  Paino, kg605
  Säiliön tilavuus, l1450
  Kytkentä traktoriin, *muut kiinnitykset toimitusajalla3-piste
  TelasyöttöKyllä
  PeiteLisävaruste

  Esitteet