Perusasiat kuntoon, laadukkaat säilörehut syöttöön!

Kun valmistat säilörehua, käytä aina säilöntäainetta. Ilman säilöntäainetta epäonnistumisen mahdollisuus on jopa 60 %. Säilöntäaineella tehdyn rehun hygieeninen laatu on myös parempi. Tämä tarkoittaa parempaa syöntiä, säilyvyyttä ja eläinterveyttä.

Mikään säilöntäaine ei kuitenkaan pelasta satoa, mikäli perusasiat eivät ole kunnossa:

1. Varmista säilöntäaineen riittävyys ja sopivuus sadolle
2. Kiinnitä huomio nurmeen jo perustamisvaiheessa ja lajikevalinnassa
3. Lannoita kasvustoa kauden aikana tarpeen mukaan ja huolehdi rikkakasvien torjunnasta
4. Niitä kasvusto ja anna tarvittaessa esikuivua. Käytä tarvittaessa murskaavaa niittokonetta, joka rikkoo korren rakennetta ja parantaa rehun säilyvyyttä
5. Huolehdi, ettei rehumassan joukkoon joudu epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää rehun säilyvyyttä
6. Tarkista rehunkorjuukoneen säilöntäaineen annostelija toimivuus ja annostelumäärät
7. Paaliin säilöessä, huolehdi riittävistä hyvälaatuisista muovikerroksista paalin pinnalle
8. Siiloon tai aumaan säilöessä, huolehdi riittävästä tiivistämisestä ja peittämisestä
9. Mitoita siilon ja auman koko sekä purkukäytännöt rehun kulutuksen mukaan
10. Huolehdi hyvästä rehuhygieniasta myös varastoidessa, estä lintujen ja jyrsijöiden pääsy rehuun

(lähde: DeLaval 2019)