TESTI: Hur lösa foderbristen?

 
Torkan och hettan har förstört en stor del av foderskörden. På många gårdar kommer foderförråden inte att räcka över vintern, utan man måste begränsa utfodringen. Det gäller att hitta alternativ till vallfodret.

Det lönar sig att bedöma foderförrådets storlek genast på hösten för kunna fördela ensilaget lämnt över säsongen och komplettera det med lämpliga foder genast från början. På det sättet hålls utfodringen så jämn som möjligt.

En analys av ensilaget är till hjälp vid planeringen av utfodringen. Smältbarheten och halten av NDF-fiber visar behovet av kraftfodertillskott och fibertillskott. Ensilage som skördats under värmeböljan kan vara mycket torrt och ha hög sockerhalt. Sockerhaltigt foder är smakligt, men kan inte ges i kombination med stora mängder spannmål.
 
Torrt hö är det bästa komplementfodret när det är knappt om ensilage. Man kan också skörda helsädesensilage som kompletterande grovfoder. Det gäller att fatta beslutet snabbt, eftersom det bästa skördestadiet för ett spannmålsbestånd är mellan mjölkmognadsstadiet och gulmognadsstadiet. Helsädesensilage passar utmärkt också för utfodring av mjölkkor, vid sidan av vallensilage. Det är ett bra foder också för sinkor och kvigor. För ungdjur och sinkor kan blandningen också kompletteras med hackad halm.
En del av ensilaget kan också bra ersättas med fiberrika kraftfoder. Torkat blålucerngranulat eller hömjöl har en sammansättning som påminner om vallfoder, och kan direkt användas för att ersätta så mycket som hälften av ensilaget. Också snitsel, mäsk eller potatisfoder kan ersätta en stor del av grovfodret. De innehåller nästan ingen stärkelse.

Det tryggaste sättet att höja kraftfodrets andel av foderstaten är att välja ett stärkelsefattigt och mångsidigt allfoder, som innehåller mycket smältbar NDF-fiber. De ovan nämnda fiberhaltiga kraftfoderkomponenterna passar för sin del för att vid sidan av egen spannmål öka kraftfodrets andel.
Om grovfodrets andel av blandningen minskar är det extra viktigt att djuren hela tiden har tillgång till foder och att fodret har jämn sammansättning. Genom att hacka grovfodret fint och fukta de torra blandningarna minskar vi risken för utsortering. En jämn sammansättning och kontinuerlig tillgång till foder hjälper korna att tåla också foder med låg fiberhalt.

Om man behöver utmönstra kor med kronisk mastit, dåligt avelsvärde eller hälso- och fruktbarhetsproblem är det lämpligt att göra det nu. Om ladugården är full kan en utmönstring av överflödiga kor spara foder, främja hälsan och till och med öka foderintaget och mjölkproduktionen.

Med god planering, analys av fodren och en välorganiserad verksamhet klarar man av också svåra utfodringssituationer.

 
Pirjo Hissa

Utvecklingschef, nötkreatursfoder