Ung generation med i utvecklingen av Jeppo Lantgris

Jeppo Lantgris
Venla och Alexander Backlund

Positivt tänkande och framtidstro, det utstrålar Venla och Alexander Backlund då vi tillsammans med Marja-Leena Koivisto och Mikael Sundman besöker Jeppo Lantgris och deras svinstall.

Företaget Jeppo Lantgris’ grisproduktionsgård är belägen i Jeppo i Österbotten. Gården har 3000 suggplatser, och efter höstens ombyggnad är 2600 i bruk. De första grisningarna i den ljusa och funktionellt inredda frigrisningsavdelningen skedde vid årsskiftet. Gården har 600 grisningsplatser. Vid vårt besök välkomnas vi av Johan Backlunds och Merja Iso-Ahos barn, Venla och Alexander. Båda har skaffat sig erfarenheter av svinhushållning genom praktik i Danmark, Sverige och Holland.

Venla och Alexander Backlund

Frigrisning minskar klart djurens stress, och grisningarna förlöper flexibelt i tid. – Visst finns det många detaljer man ska hålla reda på, och det kräver litet mera arbete. Vårt mål är att djuren ska få gå fria mycket och länge. I planeringsskedet såg vi på flera olika boxmodeller, och vi testade olika alternativ i samarbete med Helsingfors universitet, berättar Alexander.

– Vi valde en lösning som vi själv utvecklat, som ger rum för djurens sociala umgänge och gruppgemenskap. Vi fokuserar på det väsentliga och går in för att förbättra vår praxis kontinuerligt. – Det finns ju inga hokus-pokus-konster, konstaterar Alexander.

Venla Backlund

– Det är mycket viktigt att säkerställa suggans mjölkproduktion och härigenom att grisarna får tillräckligt med råmjölk, konstaterar Venla. För Venla är det viktigt att suggorna får individuell skötsel. – Sammanfattningsvis behövs vid frigrisning kanske bättre djuröga, och det är viktigt att ha en lugn inställning. Just de egenskaperna utstrålar den unga företagaren.

Utfodringen planerar man tillsammans med Hankkijas utfodringsspecialist

Venla Backlund ja ruokinta-asiantuntija Mikael Sundman

Svinen utfodras med gårdens egen spannmål, och varje gång ett parti byts uppdateras och justeras planen. Backlund har anlitat Mikael Sundman som foderspecialist i mer än en generation. – Jag har fått följa med den nya generationens insteg i gårdens verksamhet, berättar Mikael leende. – Långsiktighet är nog det ord som bäst beskriver vår verksamhet. Vi följer resultaten och omformar planerna enligt de uppmätta resultaten och behoven.

Som dräktighetsfoder används allfodret Tiineys Pekoni 87 P, som suggorna utfodras med ännu en tid efter grisningen. Bytet från dräktighetsfodret till den ditidsutfodring som Mikale planerat görs ett rum åt gången. Det energirika digivningsfodret delas ut åt suggorna tre gånger om dagen. - Vi har inrett med grisbon som kan stängas till. Värmen hålls bra inne och grisarna trivs. Genom delad digivning kan vi se till att alla grisar får tillräckligt av suggans mjölk.

Pro2Farm mure innehåller foderinnovationerna Progut och Progres

Gården använder den nya produkten Pro2Farm mure, som innehåller foderinnovationerna Progut och Progres, som Hankkijas produktutveckling tagit fram och tagit patent på. Det minipelletterade Pro2Farm stöder husdjurens hälsa och produktion. Produkten är mycket lätt att använda tack vare den låga bruksmängden. Progut® och Progres® stöder enligt forskning grisarnas immunförsvar och vitalitet. De förändrar också mikrobfloran i tarmen i en positiv riktning.

Försök har visat, att man redan genom att under sju dagar före grisningen ge suggorna Progres förbättrar immunämneshalten i suggans råmjölk, förbättrar mikrobfloran i tarmen och stöder grisarnas tillväxt under de första kritiska veckorna. I undersökningar har Progres höjt halten av immunämnen i suggors råmjölk. Också antalet avvanda grisar och deras tillväxt har ökat. Enligt undersökningar har innehållet av Progut® i fodret Pro2Farm ökat suggornas råmjölksproduktion med 24 %, vilket motsvarar tre grisars råmjölksbehov. Progut har också höjt råmjölkens fetthalt, vilket garanterar grisarna mer energi för tillväxten. Också råmjölkens IgG immunämneshalt var betydligt högre hos de suggor som fått Progut.

Ett litet fibertillskott balanserar upp utfodringen och underlättar övergångsperioden

Det gröna ljuset styr in grisarna till grisboet.

På Jeppo Lantgris går suggorna fria under grisningstiden och digivningen, vilket innebär vissa utmamingar. Här har Pro2Farm hjälpt upp situationen. Pro2Farm ges från och med 5-7 dagar före grisningen ända till 3-5 dagar efter grisningen. Bruksmängden är 100 g/dag Ett litet fibertillskott balanserar upp utfodringen och underlättar övergångsperioden mellan slutet av dräktigheten och början av digivningen.

För sinsuggorna håller Backlunds nu med att införa kioskutfodring, vilket kommer att förbättra utfodringens precision. Suggorna har hela tillgång till hö som stimulansmaterial. Man delar ut gott hästhö i lagom stora givor, allt äts upp och inget går till spillo och hamnar i svämkanalen.

Venla och Alexander Backlunds huvudsakliga mål är att den egna produktionen och kapaciteten ska vara i ordning, att arbetet ska kännas meningsfullt och att det ska löna sig. Något som också är viktigt för dem är att kommunicera till konsumenterna om produktionen som helhet och att ge konsumenterna en positvare bild av näringen. – Det intressantaste är att hela tiden få utveckla verksamheten, konstaterar ungdomarna.

Det gröna ljuset styr in grisarna till grisboet.

Text: Satu Illman
Foto: Satu Illman, Mikael Sundman ja Alexander Backlund