Bärande element för kalvblandningen

Kalv

Med kalvblandning menas en blandning av torrt grovfoder och kraftfoder som ges fritt åt småkalvarna vid sidan av mjölknäring och efter avvänjningen. Blandningen sparar arbete eftersom den är mycket hållbar. Du kan tillverka kalvblandning för flera veckors behov.

Som grovfoderkomponent i kalvblandningen används torr, ren och hackad halm. Torrt hö passar också. Grovfodrets torrsubstanshalt borde vara minst 85 %, Du kan använda eb halmhack för att få kort hack och jämt hack. Om halmen hackas i mixervagnen rengörs vagnen först från gamla foderrester. Vassa skärbett förbättrar hackets kvalitet.

Man kan också tillsätta lite Farmarin Seosmelassi till halmen för att underlätta hackningen av halmen och binda blandningen. Melass innehåller fukt, och dess bruksmängd påverkar grovfodrets fukthalt. Blandningens fukthalt får inte överstiga 15 %.

Primo TMR -kalvfoder

Till sist tillsätts kraftfodret. Primo TMR kalvfoder är framtaget särskilt för kalvblandningar. Fodret stöder kalvarnas tillväxt och goda hälsa.

Primo TMR:s våmvänliga konsistens skyddar utvecklingen av kalvens våmmikrobflora och tryggar en sund utveckling av våmväggens absorberande yta. Primo TMR innehåller mycket smältbar fiber, måttlig stärkelsehalt och har en mineralsammansättning som buffrar våmmens surhet. En del av spannmålen består av majs som nedbryts långsamt i våmmen.

Under avvänjningen står kraftfodret för en stor andel av småkalvarnas torrsubstansintag och energitillförsel. Våmförsurning kan försämra kalvarnas tillväxt och foderintag. Sammansättningen hos Primo TMR har planerats för att trygga en sund utveckling av våmhälsan och en god näringsupptagning.

Primo TMR innehåller de patenterade foderämnena Progres® och Progut®. De stöder tarmens ytvävnad och den normala upptagningen av näringsämnen och stärker immuniteten.

Grundreceptet på kalvblaningen innehåller 70 kg eller en storsäck Primo TMR kalvfoder,100 kg hackad halm och 50-150 kg Farmarin Seosmelassi.