Dags att städa fodersilon

Hankkijas foder

Det är viktigt att komma ihåg att städa fodersilorna med jämna mellenrum minst en gång om året. Ett obligatoriskt arbete är att tömma och rengöra fodersilorna från alla foderrester minst en gång om året. Silon rengörs mekaniskt med borste, vid behov kan rengöringen effektiveras med ett torrdesinficeringsmedel. Silon ska inte tvättas med vatten om man inte kan vara säker på att den hinner torka ordenligt innan det nya foderpartiet kommer. I samband med underhållet är det också bra att kontrollera elevatorernas skick och spänna dem vid behov.

Väderomslag under våren och hösten och stora temperaturvariationer under dygnet kan leda till att det bildas kondens i silon. Om detta händer kan foderpelletterna suga i sig fukt och smulas sönder eller klibba fast i silons väggar.

I samband med att silon underhålls är det också bra att titta till omgivningen och beakta hur mycket utrymme foderbilarna behöver för att ta sig fram. Infarterna ska vara utan hinder och väl underhållna. Samtidigt kan man också fundera på om det möjligen är aktuellt att investera i en ny silo. En större silo betalar nämligen snart in sig i form av minskade fraktkostnader.

Om underhåll av silon inte förut ingått i den stora vårstädningen, reservera den här våren en egen dag för att städa och underhålla silon, innan ett nytt foderparti hinner komma.

 

5 viktiga punkter i silounderhållet

  • 1. Töm silon minst minst en gång per år
  • 2. Se till att ventilationen är i ordning och rengör dammuttagskanalerna
  • 3. Kontrollera silornas märkning
  • 4. Hindra fåglar och gnagare att ta sig in i silon
  • 5. Se till att avlastningsstället är snyggt