Det lönar sig att investera i kalvarnas startutfodring

Det lönar sig att investera i småkalvarnas tillväxt och utnyttja deras tillväxtpotential. De växer snabbt med mycket god nyttjandegrad. Du kan uppnå mertillväxt med små foderprtioner, i det skede då kalven växer snabbt lägger den inte ännu på sig energirikt fett.

God tillväxt lönar sig. eftersom en kalv som vuxit bra snabbare utvecklas till en bra mjölkko eller slaktmoget köttnöt. Om kalvens tillväxt stannar av stiger produktionskostnaden per djur: kvigornas semineringar skjuts upp, mjölkproduktionen inleds senare och det första årets mjölkproduktion blir sämre. Också köttlikviden för köttnöten skjuts på. De extra uppfödningsdagarna för stora tjurar eller kvigor blir mycket dyrare än en uppfödningsdag för en kalv. Vid utfodringen av kalvar får man extra god avkastning med en liten insats.

Rätt utfodring säkerställer en god tillväxt för kalven. Småkalvar växer bäst med dricka, fast det alltid också ska finnas tillgång till hö, vatten och gott kalvfoder. Kalvar som utfodrats med riklig mängd mjölknäring (över 8 liter/dag) eller som fått dricka fritt uppnår den bästa dagstillväxten. Vid avväjningen gäller det ändå att vara återhållsam. Mjölkutfodringen begränsas under ett par veckor så att kalvarna lär sig äta så mycket kalvfoder som möjligt och inte mister sitt försprång i växten när mjölkutfodringen slutar.

Primo-kalvfoder borgar för en säker och produktiv tillväxt för kalvarna. De är högklassiga och har god smaklighet för kalvarna. Primo-fodren innehåller allt som behövs för en bra tillväxt: energi och protein och tillräckligt med mineraler, spårämnen och vitaminer. Smältbara fibrer och den lämpliga stärkelsehalten främjar våmmens sunda utveckling. Med de balanserade Primo-kalvfodren lyckas avvänjningen utan svackor i tillväxten. Kalven utvecklas till idisslare på ett säkert sätt, och utvecklas vidare till en välväxande och produktiv mjölkko eller köttnöt.

kalvarnas startutfodring

Primo-kalvfoder ger stöd för tarmhälsan

Tarmhälsan har en enorm betydelse för kalvarnas tillväxt och foderutnyttjande. En kalv som har magont eller diarre varken äter, dricker eller växer på önskat sätt. Om våmmens eller tarmens epitel skadas kan det försämra tillväxten och näringsupptagningen för lång tid, varvid foderutnyttjandet försämras, kostnaderna stiger och produktionens lönsamhet minskar.

Primo kalvfoder innehåller ett starkt stöd för tarmhälsan: de av Hankkija framtagna och patenterade foderämnena Progres och Progut. Progres och Progres stöder kalvarnas hälsa och immunitet. De har enligt undersökningar ett mycket högt ROI, dvs. ger god utdelning på investeringen.

Progres är ett talloljepreparat som innehåller resinsyror som i undersökningar visat sig stöda djurs tarmhälsa och härigenom förbättrar upptagningen av näringsämnen, tillväxten och foderutnyttjandet.

Progut är ett effektivt jästpreparat som framställs genom en patendetad hydrolysbehandling. I undersökningar har Progut försnabbat kalvars utveckling till idisslare, kalvarnas intag av torrfoder samt försnabbat tillväxten. Progut effektiverar enligt undersökningar kalvars immunitet och binder till sig skadliga tarmbakterier såsom E. coli. Progres, Progut och Primo-kalvfodren tillverkas i Finland enligt strikta kvalitetsstandarder.

Primo-kalvfoder eller gårdens egna foder?

pengar

Om man vill utfodra kalvarna med gårdens egna foder bör de först analyseras, och utfodringen planeras. Kvaliteten på de egna fodren varierar, men kalvar behöver näringsrik och tung spannmål. Fodret ska också vara torrt, rent och hygieniskt. Kalvar är mycket känsligare för mögel, mögeltoxiner och ogräsfrön som försämrar smakligheten än idisslande nöt. Om man ger kalvarna av gårdens egna foder ska de kompletteras med protein- och mineralfoder. Deras smaklighet är sämre, så det kan hända att kalvarna inte vill ha fodret. De innehåller ändå livsviktig skyddsnäring och beståndsdelar för tillväxten som kalvarna behöver.

Småkalvarnas foderstat är kraftfoderdominerad eftersom de inte spjälker fiber så bra. Vid utfodring med egen soabbmål blir stärkelsehalten hög, varvid våmmens surhet kan skada slemhinnorna och den blivande våmmiktobfloran, och göra stt utbvecklingen till idisslare, foderintaget och tillväxten blir långsammare. Primo-kalvfodren är mångsidiga och våmvänliga. De möjliggör en god tillväxt och energitillförsel med en trygg stärkelsegiva.


Text: Pirjo Hissa, Hankkija Oy