Europeiska toppexperter på foder möts i Helsingfors

Intercoop 2023

Det internationella nätverket har hållit ihop redan i 65 år, och förutom av den fackliga erfarenheten och viljan att dela med sig av ny forskningsresultat motiveras samarbetet av mötena med gamla och nya vänner, sade Hankkijas prodututvecklings- och forskningsdirektör Juhani Vuorenmaa i sitt öppningsanförande.

Årets teman för kongressen var djurens, människornas och miljöns gemensamma hälsa. Annamari Heikinheimo från forskningsnätverket Helsinki One Health berättade i sitt öppningsanförande, att WHO utsett antibiotikaresistensen, världens ”tysta pandemi” till ett av de största hoten mot livsmedelsförsörjningen. Antibiotikaresistens ökar risken för att allvarliga sjukdomar sprids och försvårar behandlingen av inflammationer, när de välkända läkemedlen inte länge har önskad effekt.

Under kongessens första dag behandlades tarmflorans och immunitetens utveckling hos unga djur före födelsen, ätbeteendets inverkan på mjölkkors välmående och trender som häller välmående inom svinhushållningen. Ett samarbete mellan olika fakulteter som det som sker inom ramen för nätverk som Helsinki One Health hjälper oss att förstå och utveckla den gemensamma hälsan mellan djur, människor och miljö, vilket är nödvändigt med tanke på en fortsatt effektiv och hållbar livsmedelsproduktion också i Finland.