Eurotier 2022 -utställningen var ett gott tillfälle att presentera och inhämta ny kunskap

Eurotier 2022 -utställningen i Hannover 15-18.11 var den första stora internationella lantbruksmässa som hölls efter de rese- och mötesrestriktioner som orsakades av covidpandemin i Europa. Utställarna presenterade sina nyaste produkter och ny kunskap. För besökarna innebär det en särskild fördel att få färsk information direkt från källan. Då jag förberedde mig för besöket funderade jag på, vilken ny kunskap och vilket nytt kunnande vi fått att dela med oss sedan senaste Euro Tier.mässa år 2018. Listan blev lång.

Eurotier Hankkijan osasto

Produkten Progut® har i egenskap av ursprunglig postbiot fått nya användningsändamål

Postbioter är benämningen på bioaktiva ämnen som produceras med eller av mikro-organismer av livsmedelskvalitet. Det kan vara fråga om mikrobernas ämnesomsättningsprodukter, delar av deras cellväggar eller andra beståndsdelar. Postbioternas särdrag är att de inte innehåller några levande delar och att deras bioaktiva molekyler är i en färdigt fungerande form. Därför är postbioternas inverkan på djurens produktion och välmående oberoende av sammansättningen på djurets tarmflora och samverkan med mikroberna, i motsats till effekterna av probioter eller prebioter.

Progut® är en postbiot som utvecklades långt tidigare än hela begreppet blev känt. Progut produceras av fermenterad jäst med syrahydrolys, som dödar jästen, spjälker dess cellvägg till små, bioaktiva stycken och frilägger nukleotider och andra nyttiga ämnen från cellerna. Slutproduktens vattenlöslighet är optimerad till den nivå som producerar den bästa biologiska effekten. Flera forskningsgrupper av toppklass har i undersökningar visat att Progut är ett effektivt stöd för immuniteten, balanserar tarmens mikrobflora och effektiverar våmjäsningen. Tack vare dessa postbiotiska effekter har Progut gett bestående kundnytta genom att förbättra djurens produktion och välmående. De senaste påvisade fördelarna som konstaterats är i foder för fiskar och hundar.

Progres®:s unika och allmängiltiga funktionsmekanism fungerar för olika djurslag

Den utmärkta banbrytande forskning som gjorts vid Ghent universitet av professor Filip van Immerseels forskningsgrupp och finska Alimetrics har visat att resinsyrorna i Progres förmår minska nedbrytning av tarmvävnad som orsakas av inflammation. Det beror på resinsyrornas förmåga att förhindra aktiviteten hos de enzymer som bryter ner tarmvävnad. Resinsyrornas unika och omfattande funktionsmekanism, som är oberoende av tarminflammationens alstrare (skadliga bakterier, parasiter, mögelgift eller stress) har de senaste åren visat sig vara till nytta för många olika djurslag. Nyttan av Progres® konstaterades först hos broilrar, kalkoner och kalvar. Under de senaste åren har ämnet tack vare vetenskapliga, publicerade udersökningar påvisats vara verksamt också hos suggor, grisar, värphöns, fiskar och räkor.

Som exempel på dessa kan nämnas tre nyligen utförda vetenskapliga försök, som visar att tillsats av Progres® i fodret gör grisar mer uthålliga mot sjukdomar, minskar förekomsten av avvänjningsdiarré och är ett fungerande koncept för grisproduktion utan medicinsk zink eller antibiotika. Vid försök med asiatisk havsabborre och vit räka har tillsats av Progres® till fodret förbättrat deras tillväxt och foderutnyttjande betydligt samt minskat dödligheten. Sammanlagt hittills 13 referensbedömda, vetenskapliga artiklar och 33 kongressanföranden eller poster utgör ett gediget, vetenskapligt bevis på effekten hos den gyllene droppen från Finlands skogar. Också besökarna på Hankkijas avdelning på Eurotier delade den goda uppfattningen om Progres´ starka vetenskapliga bakgrund och unika egenskaper.


Teksti: Juhani Vuorenmaa, forsknings- och produktutvecklingsdirektör, Hankkija Oy