Förnyad serie av högklassiga mineraler för dikor

Hankkijas produktserie av dikomineraler har helt förnyats! De nu ännu bättre och effektivare Emo Imetyskivennäinen, Emo Umpikivennäinen och Emolehmäkivennäinen stödjer dikornas hälsa och kalvarnas utveckling året om. Alla Hankkijas dikomineraler lämpar sig för ekoproduktion.

diko

Emo Imetyskivennäinen

Förnyade Emo Imetyskivennäinen för diperioden nu ännu effektivare än förut! Mineralet passar bra för att komplettera dikornas utfodring under di- och betesperioden, då kraftfodergivan är liten.

Höga halter av kalcium, magnesium och D-vitamin främjar mjölkproduktionen och förhindrar kalciumbrist efter kalvningen. Halterna av selen- och E-vitamin är högre än förut. Med Emo Umpikivennäinen behövs inte längre separata vitamin- och e-vitaminpreparat. 

Produkten är ekokogdkänd och de höga spårämneshalterna kompletterar också då korna äter ogödslad ekologisk vall.

Var bland de första som prövar det förnyade mineralet Emo Imetyskivennäinen!

Emo Imetyskivennäinen för diperioden nu till förmånligt prova på-pris!

399 €/500 kg

19,95 €/25 kg

I priserna ingår moms. 14 % och erbjudandena gäller endast direkt gårdsleverans. Frakt ingår ej i priset. Prova på-priset gäller till 30.4.2023.

Emo Umpikivennäinen

I det förnyade Emo Umpikivennäinen-fodret är selen-och E-vitaminhalterna högre än förut. Med Emo Umpikivennäinen behövs inte längre separat vitaminpreparat! E-vitaminet binds i kroppens fettvävnad där dess uppgift är att skydda cellernas ytmembran. Då cellerna är oskadda fungerar de som de ska, och energin kan användas för kalvens tillväxt och för att bibehålla hälsan. Selenet fungerar i par med E-vitamin och recirkulerar effektivt E-vitaminet. Emo Umpikivennäinen innehåller selen också i organisk form som löser sig mycket effektivt. Det viktigaste är att trygga tillgången till selen och e-vitamin 2 månader före kalvningen för att säkerställa kalvens vävnadsförråd och höga halter i råmjölken.

Också magnesiumhalten i Emo Umpikivennäinen är högre än tidigare. Magnesium tillsammans med D-vitamin förbereder dikon effektivt inför igångsättningen av mjölkproduktionen efter kalvningen. Produktens starka fosfordos ökar intaget av grovfoder och sörjer för dikornas kondition också då de enbart utfodras med ensilage.

Emolehmäkivennäinen

Emolehmäkivennäinen är ett helmineral för dikor i alla produktionsfaser. Halterna av E-vitamin och selen i det förnyade Emolehmäkivennäinen-fodret är av toppklass. Separat utfodring med tilläggsselen eller vitamintillskott är onödigt då man använder detta mineralfoder.