Holoruminant-projektet undersöker mikrobflorans inverkan hos nötkreatur

HoloRuminant-projektet är ett femårigt projekt som pågått sedanhösten 2021, och som finansieras med medel ur EU:s program Horizon 2020. Projektet har sammanfört 25 partner från 17 olika länder och forskningen inom projektet görs av 11 universitet och 10 forskningsanstalter, av vilka Naturresurscentralen är en. Hankkija är en av projektets partner och jag deltig nyligen i ett möte för kontaktgrupperna som representant för oss. Det var intressant att höra resultat från den täckande spjutspetsforskning som utförs inom projektet och att diskutera om kontaktgruppernas förväntningar på projektet.

HoloRuminant-projektet ska öka förståelsen om nötkreaturens mikroorganismer och deras inverkan på hälsan, produktivoteten och produktionens hållbarhet. Det förväntas resultera i ny diagnostik, och nya strategier för djurens skötsel och utfodring. Man har inom projektet redan börjar karaktärisera idisslarnas mikrobiom och undersöka dess uppkomst och underhåll samt dess inverkan på nötkreaturs produktion, hälsa och välmående. I nästa steg av projektet undersöks bakgrunden till de mikrobsamhällen som uppstår i olika ställen av kroppen, samt deras effekt och stabilitet. Det ska bli ytterst intressant att ta del av den nya kunskapen om de uppkomna mikrobiomernas stabilitet och inverkan på produktionen och hälsan. Projektet undersöker också hur idisslarnas mikrobion påverkar produktionens hållbarhet. Den här delen av undersökningen innehåller försök som gäller sjukdomar, välmående och milljöutmaningar.

Den valda helhetsmässiga approachen (holo) kan i framtiden leda till bättre djuravel så, att man väljer djur med bättre medfött mikrobiom. Resultaten kan också leda till att man ändrar utfodringen så att den är bättre anpassad till djurens arvsmassa och mikrobiom och även leder till ändringar av skötselrutinerna. På basis av de uppgifter vi fick vid mötet för kontaktgrupperna är projektet på god väg att uppnå sina grundläggande mål.

Juhani Vuorenmaa, forsknings- och produktutvecklingsdirektör, Hankkija Oy

 
Lehmät syö