Acetona Energi-lösning förebygger ketos i Nikulas och Koivistos ladugård

Gårdens första hundratonnare, Atomi.
Gårdens första hundratonnare, Atomi.

Kalle Nikula och Karoliina Koivisto har 56 mjölkande kor i sin besättning i Lieto. Korna utfodras med blandfoder, och får allfoder och flytande Acetona Energy som lockfoder vid roboten Energilösningen är avsedd för att korrigera energibrist under förlaktationen och förebygga ketos.

Karoliina berättar att hon är nöjd med Acetona Energy-lösningen. ”Om vi inte använde det skulle vi nog ha mera ketos”, säger Karoliina. Korna har ätit lösningen med god aptit, och efter att man började använda det har det inte förekommit mycket ketos på gården. ”Om någon ko ändå har haft ketos har det berott på andra problem än energiunderskott på grund av utfodringen”, preciserar hon.

Korna börjar få flytande Acetona Energy samma dag de kalvar och får det sedan i 90 dagars tid. Dosen beror på kons produktionsnivå. Efter det första skedet fortsätter doseringen individuellt ända tills kon mjölkar 50 kilo per dag. Enligt den automatiska fodertabellen upphör utportioneringenav energilösning när kons produktion går under 50 kilo.
Blandfoder åt alla

Kornas blandning innehåller förutom ensilage rybs, krossad spannmål, mineraler och salt. Sinkorna får ensilage, rybs och mineraler. Beroende på ensilagets sammansättning brukar Karoliina och Kalle vid behov späda ut blandningen med halm. Kvigorna får samma blandning som sinkorna, men mineralerna delas ut skilt åt de två grupperna. Åt de mjölkande korna, sinkorna och kvigorna ges var sitt skräddarsydda Sopivamineral®. På det sättet kan man bäst beakta respektive djurgrupps särskilda mineralbehov och undvika problem.
Välmående kor, mångsidiga vallblandningar

Gårdens ensilage består av en mångsidig blandning av timotej, ängs- och rörsvingel, engelskt rajgräs samt rödklöver och alsikeklöver. Ibland odlar man också bondböna som helsäd tillsammans med spannmål. Huvudskördarna och helsädsensilaget ensileras i plansilor, men höet, halmen och sinkornas och ungdjurens ensilage balas.

Kalle och Karoliina övertog gården år 2008 och hade då en båsladugård med 30 kor. Fem år senare tog de i bruk en robotladugård med 79 platser, med sammanlagt 72 koplatser. Den gamla ladugården byggdes om till ett lösdriftsstall för kvigor. Största delen av korna är holstein och en femtedel är ayrshire. De har också några jersey-kor. Gårdens dagsmjölk är för tillfället 34,2 kg/ko och medelproduktionen 10543 EKM kg/ko. Trots att merparten av korna är holstein är mjölkens halter höga, fetthalten är 4,11 procent och proteinhalten 3,4 procent. ”För att korna ska må bra måste förhållandena vara i ordning”, säger Karoliina. För henne är kornas välmående viktigt.