Allting strävar mot större kaos

Har du stiftat bekantskap med entropilagen? Du har säkert hört om den på fysik- och kemitimmarna, men kanske inte kommer ihåg att den påverkar våra göranden varje dag. Tanken slog mig en dag när jag funderade på varför det är så svårt att bibehålla en hög produktionsnivå. Enligt entropilagen går alla skeenden i naturen mot ett allt större kaos. Samma säk gäller i ladugården: det är svårt att hålla kvar sin uppnådda avkastning. Naturlagens krafter knuffar oss med alla medel mot en lägre avkastningsnivå.

Nu upp till kamp mot entropin! För att övervinna entropim måste vi ha en plan. En plan för hur jag medvetet ska bibehålla min (systematiska) handlingsmodell, som målmedvetet har siktet inställt på hög produktion. Målmedvetenhet och systematiskt tänkande är entropins värsta fiender. Om entropin var en synlig gestalt skulle det stiga ånga ur hans öron om han hörde om Hankkijas planer för den kommande vintern. I vintern ska vi nämligen sätta allt på sin plats genom att fokusera på behoven och målsättningarna för de olika produktionsfaserna.

Här ett smakprov: Undvik sur våm och latent ketos. Stöd djurens ätförmåga, hälsa och motståndskraft. Enkelt? Eller hur. Ta ett nackgrepp om entropin nu i vinter tillsammans med Hankkijas utfodringsexperter. Våga lyckas.


Mira Hartikainen
Avdelningskoordinator, nötkreatur