Atfarm spridkartor för vall riktar alla näringsämnen noggrant i skörden

Yara lanserade för den här tillväxtperioden Atfarm-satellittjänsten, som ger vallodlare möjligheten att noggrannare använda näringsämnen enligt variationerna inom åkerskiften. Atfarm utnyttjar N-Sensors vall algoritm, som har utvecklats hos Yara under flera år och enbart under förra sommaren gjordes det 8000 växtlighetsskanningar på forskningsstationen i Kotkanniemi. Det är viktigt för odlaren att vara medveten om hur olika biomassakartor på marknaden är producerade, skillnaderna är enorma. Med Yaras Atfarm spridkartor kan odlaren identifiera kvävebehovet i växtligheten noggrant. Det här är inte allt. Gödselspridaren eller gårdens teknologi är inte längre ett hinder för att gå över till precisionsodling, eftersom med hjälp av Atfarm mobilapplikationen kan du utnyttja spridkartorna med att ändra kör- eller flödeshastigheten under gödslingen.

Målet är att få samma skörd med mindre gödsel, det vill säga resurseffektivitet

De nya vallsorter är kända för att ge stora körd och de utnyttjar i skördebildningen effektivt även över 300 kg N/ha. Att använda så här stora mängder kväve är inte möjligt, alltså behövs det andra sätt att nå skördepotentialen.

Noggrann användning av kväve är en av de viktigaste hörnsten i klimatklok vallodling. Med Atfarm-spridkartor styrs tillgängliga kväve i åkerskiften på de områden, som har största skördepotential och således styrs de tillsatta näringsämnen i skörden. Så minskas över- och undergödning på åkerskiftena.

Inbesparingar nås när användningen av kväve kan specificeras och åkern producerar skördetillägg. Användningen av spridkartor jämnar ut även kvalitén inom åkerskiften och minskar risken för höet att platta sig på åkern där mineraliseringen av frigörande kväve är stort.

Atfarm-spridkartorna tolkar biomassan noggrant

Yaras N-Sensor -teknologin har utvecklats för spannmål i ungefär 20 år och som resultat kan kväveintaget av olika sorter och behovet av tilläggsgödsel under tillväxtperioden mätas noggrant. Vallväxtligheter är blandningar, som kräver väldigt mycket forskningsresultat under flera år för att utveckla preciserad gödsling. Yaras vall algoritm tolkar Sensitel-2 biomassakartor noggrant och räknar kvävegödselbehovet baserad på algoritmen. Noggrannheten är i Yaras algoritm, som är systemens hjärna.

Yara Atfarm

I Atfarm kan du dela din gård med en rådgivare

Det lönar sig att börja användningen av Atfarm-spridkartor med de bästa skiften och med skiften som har stor variation i vallväxtligheten. I Atfarm är det möjligt att flytta över åkerskiften från Minun Maatilani-programmet, varefter det är lätt att göra spridkartor för alla gårdens skiften. Du kan även dela din gård till exempel med en rådgivare, som kan skapa Atfarm spridkartorna för dig.


Mervi Seppänen
Yara Finland
Utvecklingschef, vall