Bättre biffar som bonus

Som stor köttvän måste jag medge, att jag vid köttdisken hellre väljer en röd biff än en grå. Rött kött är sinnebilden för färskt kött. För köttkonsumenten eller producentpriset har priset ingen inverkan, utom möjligen indirekt via åtgången. Undersökningar visar att man kan påverka köttets röda färg genom utfodringen. Genom att under de 100 sista uppfödningsdagarna ge köttnöten ett E-vitamintillskott på 1000 mg/dag håller sig köttets röda färg längre. För får gör motsvarande E-vitamintillskott på 300 mg/dag att köttet bevarar sin röda färg längre.

En hög dos av vitamin E i utfodringen håller köttet rött längre, varefter köttets färg under förvaringen ändras till grått. (Källa DSM)

E-vitamin fungerar i kroppen som en viktig antioxidant som skyddar mot oxidationsproxesserna i kroppen och i köttet. Den högre E-vitaminhalten som kvarstår i muskulaturen motverkar den oxidation som annars skulle göra att köttet grånar. Förbättringen av köttkvaliteten kan ändå främst betraktas som en bonus till E-vitaminets andra positiva effekter. Djuren behöver viktiga antioxidanter särskilt när de växer snabbt, när de utfodras med fetthaltiga foder, för att klara stressen under värmeböljor och alltid när sjukdomstrycket ökar. E-vitamin förbättrar djurets egen motståndskraft genom att bl.a. påverka cellmembranernas skick, produktionen av antikroppar och de vita blodkropparnas aktivitet. En tillräcklig tillgång till vitamin E ger djuret god förmåga att kämpa mot eventuella sjukdomsalstrare. Den primära nyttan av E-vitamin är att få friskare djur, rödare kött är en välkommen bieffekt.


Milla Frantzi

Milla Frantzi, utvecklingschef, specialfoder
Milla Frantzi, utvecklingschef, specialfoder

Mitt specialintresse är att på djupet förstå utfodringsplaneringen och nutritionens betydelse för mjölkkor. Det är fantastiskt att få följa med när gårdarna lyckas med sin utfodring, och när de lyckas lösa olika problemsituationer. Varje dag får man nya lärdomar och insikter om såväl korna som vommikrobernas funktion. I min blogg tar jag upp aktuella frågor som gäller utfodringen av nötkreatur och intressanta resultat från forskningen om mjölkkor.