Bekämpa utsädesburna växtsjukdomar med de biologiska betningsmedlen Cedemon och Cerall

Cerall och Cedomon lämpar sig för betning av ekologiskt producerat utsäde på gården. Betningsmedlen bekämpar de flesta utsädesburna sjukdomar som förekommer i utsäde av vårsäd. Cedomon lämpar sig för betning av havre och korn och Cerall för betning av vete, råg och rågvete.
I korn och havre är Cedomon verksamt mot strimsjuka, bladfläcksjuka, bipolaris hos korn, havrens bladfläcksjuka samt utsädesburna mögelsvampar. I vete, råg och rågvete är Cerall verksamhet mot stinksot i vete och mot svampsjukdomarna Septoria nodorum och Fusarium.
Betningsmedlens verksamma substans är jordbakterien Pseudomonas chloroaphis som är naturligt förekommande. Vid framställningen av ämnet används dessutom naturligt förekommande bakterier och ämnen. Produkternas bekämpningseffekt baserar sig på effekten av biokemiska ämnen, som är verksamma mot utsädesburna växtsjukdomar. Tack vare betningsmedlens sammansättning är de också miljö- och användarvänliga.

Utsäde som betats med Cedomon och Cerall kan lagras, transporteras och hanteras på samma sätt som kemiskt betat utsäde. Utsäde som betats med betningsmedlen kan förvaras ett år då det uppbevaras torrt och skyddat mot ljus. Efter det rekommenderas att man gör ett grobarhetsprov. Preparaten kan använda i de flesta betningsmaskiner, vilkas inställning bör justeras med tanke på viskositeten och bruksmängden (Cedomon 7,5 l/tn och Cerall 10 l/tn).

Cedomon och Cerall finns på EU:s Annex I-förteckning och produkterna är godkända i norden och i de flesta länderna i Europa.
Produkternas lagring påverkar hur deras användningsduglighet står sig. För längre tids lagring är den optimala temperaturen +4 - +8C och produkterna ska skyddas mot direkt solljus. Preparaten kan också förvaras i rumstemperatur i högst en vecka. Produkterna ska användas före det bäst före-datum som angetts på förpackningen. Före betningen ska preparatet blandas ordentligt för att ge en jämn betningskvalitet. Innehållet i öppnade förpackningarna bör helst inte användas, eftersom produkternas hållbarhet är sämre än för kemiska betningsmedel.