Biologisk ensilering

I Kiuruvesi, omgivet av ett vackert jordbrukslandskap ligger jordbrukssammanslutningen Laukkanens gård. Gården drivs av sammanslutningens tre delägare Juha-Matti, Jouni och Anneli, av vilka Juha-Matti Laukkanen är den yngsta och största delägaren. På gården uppföds köttnöt i en slutuppfödningsenhet med flera hundra djur. På grund av det stora antalet djur sker utfodringen med blandfoder, och man satsar rejält på djurens foder. Med högklassiga foder kan ägarna säkerställa höga dagstillväxter, och målet gällande till exempel ensilaget är enligt Juha-Matti att tillverka foder av toppklass.

 
 

Tonvikten i gårdens odling läggs ensilageproduktionen, utöver det odlas också korn på åkrarna. Vid foderproduktionen fokuserar man på odlingen, dvs. de odlingstekniska åtgärderna är i ordning.

- Vi håller skördenivån hög med rätt gödsling och behovsanpassat ogräsbekämpning, berättar Juha-Matti. En av de viktigaste faktorerna med tanke på ensilagets kvalitet är enligt Juha-Matti också rätt skördetid, som skapar förutsättningar för toppklassigt ensilage. Ensilage av toppklass kräver utöver goda odlingsmetoder också ett bra och välfungerande ensileringsmedel som stöd.

Appli-Pro® Ez -smådoserare

 

På Laukkanens gård har man redan i flera år använt olika biologiska ensileringsmedel, så man har stor praktisk erfarenhet av olika medel och metoder. I somras har de använt SILA-BAC-ensileringsmedel, och sommarens erfarenheter har visat att medlet fungerar bra. Juha-Matti lyfter fram SILA-BAC®-ensileringsmedlens fördelar:

- Medlen är bra på det sättet att vi inte behövt förvara dem kallt och att de blandas lätt. För vallensileringen använde familjen Laukkaien i somras ensileringsmedlet SILA-BAC® Kombi Rapid React® 11G22, som rekommenderas för vall med 28-40 % fukthalt.

 
Appli-Pro® Ez -smådoserare
 

Utöver de nya ensileringsmedlen använde de också en ny apparat, nämligen smådoseraren Pioneerin Appli-Pro® Ez. Juha-Matti säger att det var enkelt att ta i bruk den nya doseraren och att användningen löpte utan problem. Ez-smådoserareren monterades på gårdens rundbalare.

"Ensileringsmedlen är bra på det sättet att vi inte behövt förvara dem kallt och att de blandas lätt."

 

- Det var enkelt och gick snabbt att installerar doseraren, vi behövde bara bygga ett litet stativ på balaren och montera en slang med munstycke på pickupen, berättar Juha-Matti. Ez-doseraren är så enkelt konstruerad att det inte heller uppstod några problem under ensileringen, och också anddae förlöpte dem dagliga användningen bra. Juha-Matti hade ställt in doseraren för den rekommenderade dosen 80 ml ensileringsmedel åer ton foder, vilket gjorde att man kunde skörda 250 ton vall med en 20 liters behållare med ensileringsmedel.

- Doseraren var bra på det sättet att man kunde ha med en 10 liters dunk med vatten i traktorn. Man kunde lätt ha med sig hela mängden vatten och ensileringsmedel för dagen, konstaterar han. Också den dagliga rengöringen av doseraren går snabbt och enkelt, vilket också Juha-Matti uppskattar.

Allt som allt gick det både enkelt och snabbt att ta i bruk de nya SILA-BAC-ensileringsmedlen och den nya Pioneer-smådoseraren, sammanfattar Juha-Matti:

- Det kunde inte varit enklare, det var bara att köra.

 

Veikka Kurtelius
Corteva Agriscience