Blogg: Eget foder för köttnöten på ekonomiskt vis

Tjurarna äter foder

Det bästa ekonomiska resultatet vid uppfödning av köttnöt uppnås med god tillväxt och genom att effektivt utnyttja gårdens egna foder.

Ett gott ensilage är grunden för en förmånlig och effektiv nötköttsproduktion. En hög hektarskörd producerar förmånligare torrsubstanskilon. Skörd vid rätt tid och en god ensileringskvalitet säkerställer att vi får foder med god smältbarhet och smaklighet. Med gott ensilage uppnås den bästa tillväxten, och det behövs mindre mängd tillskottsfoder.

Analys av ensilaget hjälper oss att styra foderpartierna till den lämpligaste djurgruppen. Det bästa och mest lättsmälta fodret ges åt kalvarna. De behöver också tillräcklilgt med kraftfoder och protein av god kvalitet, eftersom kalvar under ett halvt års ålder inte ännu är fullt utvecklade idisslare. Också större köttnöt har nytta av gott ensilage. De kan ändå också utnyttja grovfoder med sämre smältbarhet.

Tillväxthastigheten hos köttnöt som passerat kalvstadiet påverkas framför allt av tillgången på energi. Egen fodersäd är ett bra energifoder och bra komplement till vallfoder. Fodersäden är förmånligt om den skördas nära gården och färskensileras.

Färskensilering är det förmånligaste sättet att konservera spannmål, om gården har en mixervagn eller om utdelningen av den ensilerade fodersäden kan mekaniseras på något annat sätt. Vilket ensileringsmedel som rekommenderas beror på spannmålens fukthalt och hantering. Fuktig krossad spannmål ensileras med myrsyrabaserade ensileringsmedel, eftersom det är lätt att packa, medan torr och mer mogen spannmål inte kan packas. Torrare fodersäd ska ensileras mer propionsyra eller motsvarande preparat som förhindrar tillväxt av mögel och jästsvampar.

Ett av de nyaste alternativen för färskensilering av spannmål är den ureabaserade Maxammon-metoden. 15 kg urea och 5 kg Maxammon blandas i ett ton spannmål, och högen täcks över med plast för ett par veckor. Basen i Maxammonpreparatet är ärtmjöl med tillsats av entsympreparat, och det säkerställer att urean nedbryts till ammoniak. Ammoniaken konserverar spannmålen och höjer dess råproteinhalt. Det PVT-protein som Maxammon-spannmål innehåller är användbart för tillväxten hos över 6 månader gamla köttnöt. Det minskar behovet av köpt tillskottsprotein. Ammoniak är också basiskt, vilket minskar risken för sur våm, och vid behov kan dagsgivan av spannmål höjas. Maxammon-spannmål kan ensileras antingen i krossad form eller som helkorn. Fodersäden har haft god smaklighet och god inverkan på produktionen.

Författare: Pirjo Hissa, Utväcklingschef, nötfoder, Hankkija Oy

Liittyvät tuotteet