Blogg: Foderhandeln allt mer digital

Digital

Digitaliseringen kommer att vara ett av de centrala utvecklingsområdena för Hankkija i år. Vi är inte ensamma om den saken. Digitaliseringen slår igenom på alla områden och i alla företag. Som bäst innebär det nya arbetssätt, snabbare lösningar, mer information eller bättre kundservice. Hur långt borde då digitaliseringens tentakler nå? Eller kanske vi kan ställa frågan tvärtom: finns det något där digitalisering inte behövs?

Digitaliseringen inverkar på nästan allt i vårt vardagliga liv. Ur tjänsteproducentens perspektiv är det ändå bra att fundera på vilka digitjänster som ger det bästa mervärdet. Det vi direkt kommer på är att de digitala tjänsterna ska vara enkla att använda, ge mera väsentlig information, underlätta arbetet eller underlätta beslutsfattandet. Hankkija har satsat på att identifiera de viktigaste punkterna för lantbrukshandelns del. I år kommer vi att få många nya applikationer. För foderhandeln handlar de centrala frågorna om kundtjänst, beställnings-leveranskedjan, utfodringsplaneringen och hantering av produktionsresultaten.

Det är ännu svårt att förutse vilka möjligheter den artificiella intelligensen (AI) kommer att medföra, men det är klart, att det vi ser nu bara är isbergets topp. Om hur många år månne kunderna i Hankkijas butiker eller kundtjänst möts av en talande robot? Kommer kanske utfodringsplanerna och besöken i ladugården att skötas av robotar i framtiden? Kommer man att operera in datachip i kornas magar och printa ut fodret med 3D-printer? I digitaliseringens virvelstorm är det bra att också minnas människans styrkor. Ibland känns det som om det traditionella människoarbetet och dess många dimensioner underskattas. Det finns saker som digitaliseringen inte kan ersätta. Hit hör t.ex. vår kreativitet, intuition, empati och moral. Alla är viktiga värden. Lyckligtvis behövs vi alltså ännu. Vi ska tänka på de värdena när vi utvecklar den digitala världen för kommande generationer.Mikko Anttila
Avdelningschef, nötkreatur- och specialfoder