Bra skötsel och lyckade ändringar

Jukka-Pekka Niemeläs och Päivi Kolas kor får beta i underbar miljö längs med Kemi älven. På gården Tölli finns det 22 kor, varav största delen är av holstein ras. I 2018 var gårdens EKM-medeltalsavkastningen 11 454 kg, fetthalten 4,21 och proteinet 3,69. Päivi berättar att resultaten har fortfarande stigit och är nu redan på bättre sidan av 12 000 kg.

Jukka-Pekka skötte gården ensam ända till 2015, då Päivi flyttade till gården. Mjölkavkastningen var då under 7000 kg, men med att byta foder och parets samarbete blev resultaten bättre. Utvecklingen var överraskande snabbt och nu är de nöjda med de nådda resultat.

Gården har redan under flera år använt eget spannmål och Maito-Krono halvkoncentrat i utfodringen. Päivi Kola har redan under flera år litat på Acetona Energy Power. Enligt henne blir korna säkrare dräktiga och visar brunsten tydligare.

Speciellt kvigornas konditionsklass övervakas och unga nötkreatur utfodras med Primo Hieho. Gårdens avkastning för en gång kalvade kor är inom dom bästa 5% i Finland.

Jukka-Pekka Niemelä och Päivi Kola

På gården litar man på en bra behandling av djur och på en noggrann observation av djuren, varefter man kan hantera problem redan förebyggande. Päivis favoritko är en storvuxen holstein Hani, som kom med henne från förra gården. Med bra skötsel har djuren hållits friska och hållbara. Juverinflammation har inte nämnvärt förekommit och gården har även en ko som har kalvat 11. gången.

Jukka-Pekka och Päivi önskar att positiva situationen fortsätter i framtiden. Avkastningen stiger fortfarande och situationen med första gången kalvade kvigor verkar lovande. På gården Tölli jobbar man med ett stort hjärta och djurens och människornas välmående är alltid en prioritet.