Data som underlättar vardagen

Vågdatorn innehåller ett Wifi-nät via vilket data överförs till en eller flera fjärrdisplayer. Tack vare det kan du justera utfodringen även om du själv sitter i till exempel traktorhytten.

Hankkija har infört kontrollsystemet Cowconnect för utfodring med blandfoder på marknaden i Finland. Med systemet kan du samköra data om utfodringen med produktionsresultatet.

Cowconnect har en svart låda som fästs vid mixervagnens sida, varefter man styr blandningen av mixerfoder med mobilens display eller pekplattan. Efter att man matat in heltäckande utgångsdata om fodret håller systemet ordning på t.ex. lagerbokföringen, ser till att receptet följs korrekt och ser till djurens gruppering. Programmet följer med kornas dagsproduktion och jämför den med mängden torrubstans som ätits. Också uppgifterna om mjölkens halter kan tas in i de data som samlas in. Från anordningen får man ut tabeller bl.a. över hur avkastningen utvecklas, över foderutnyttjandegraden eller köpfoderkostnaden i förhållande till mjölkintäkten. Uppgifterna kommer i realtid, men man kan också granska uppgiftshistoriken.

Sparar kostader och ger användaren undervisning

En lång torrperiod under sommaren har torkat upp foderfronten i plansilon och ensilaget är torrare än analysen visade. Då kan man göra en torrsubstanskorrigering, som påverkar hela receptet, men där förhållandena mellan beståndsdelarna hålls lika. Efter en regnperiod på hösten kan man göra samma justering igen men i motsatt riktning. Om man märker att mängden restfoder på foderbordet ökar eller att korna slickat bordet rent lönar det sig att fundera på hur situationen kunde optimeras. Man man minska eller öka mängden blandfoder så att blandningsförhållanden inte förändras. Genom att utföra olika justeringar kan man undvika över- eller underutfodring, justera penninginsatsen och samtidigt ta bättre hänsyn till miljöaspekten. Analys av de insamlade utfodrings- och produktionsdata är produktionsledning när den är som bäst, och de åtgärder som görs vid eventuella missförhållandet ökar ditt netto. Den nya teknologin kan också avslöja olika praktiska vanor som gäller blandningen eller utdelningen av foder, vanor som går att rätta till för att få bättre slutresultat.

Fjärrstöd för utfodringen

Hankkijas utfodringsspecialist kan se utfodrings- och produktionsuppgifterna i sin egen dator. Vad är väl bättre service än att tillsammans med gårdsfolket analysera hur utfodringsplanen fungerar, på basis av korrekt kunskap.

Cowconnect - kontrollsystem för blandfoderutfodring

  • Anläggningen kan enkelt anslutas till både nya och begagnade mixervagnar.
  • Lättfattlig finskspråkig användaranslutning
  • Systemet är ständigt uppkopplat till Cowconnect-databasen
  • Systemet förenar produktionsuppgifterna med utfodringsuppgifterna i praktiken
  • Hankkijas foderkunder får blandfoderexpertis och stöd till sitt förfogande

Se på videon

 

Text: Marko Dahl