Ekologiska växtskyddslösningar för professionell trädgårdsodling – förebygg och bekämpa

I Hankkijas urval för professionell trädgårdsodling finns det växtskyddsmedel som sparar miljön. Det lönar sig att skydda mot ogräs redan i förhand med att täcka marken med en plastfolie eller med komposterbar bioagrifolie. Sålunda får plantorna växa i fred, behovet att rensa minskar och marken håller fuktigheten bättre. Efter tillväxtsäsongen kan bioagrifoliet, som är tillverkad av stärkelse och växtolja, bearbetas i marken där mikroberna bryter ner den.

Som lösning till bekämpning av ogräs utan kemikalier erbjuds Biomant, en trycktvätt med het vatten. Maskinen värmer vattnet till nästan kokhett, som ger ogräset en chock och behandlingen går djupare än med brännande behandlingsmetoder.

I urvalet finns det olika nät för bekämpningen av skadedjur på frilandsodlingar. Näten skyddar mot vinterskador orsakade av hjortar lika som mot förändringar orsakade av skadeinsekter.

Det finns också produkter, som är godkända i ekoproduktion, för bekämpning av växtsjukdomar och insekter. Effekten av Serenade ASO baserar sig på bakterier som bryter ner cellväggar hos svamppatogener och Carbon Kick Booster, som lämpar sig till växthusbruk, som är rybsbaserad och bildar en hinna på ytan av växtligheten, som skyddar mot mjöldagginfektion och grönsakskvalster.

Bioagri-folie
Biomant